Sudjelovanje HZJZ-a na 16. konferenciji o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji

Predstavnici istraživačko-razvojnog tima Istraživačkog projekta KK.01.2.1.02.0351 “CLEAN LABEL – Razvoj linije mesnih prerađevina bez aditiva“ s HZJZ-a sudjelovali su na 16. konferenciji o sigurnosti i kvaliteti hrane koja je održana u organizaciji Hrvatske gospodarske komore u Opatiji od 15.-17.05.2023. godine.

Istraživački projekt sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u sklopu natječaja „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (Referentna oznaka: KK.0101.2.1.02).

Cilj projekta je razviti novu liniju proizvoda iz grupa mesnih prerađevina bez dodatka prehrambenih aditiva koji se uobičajeno koriste u industrijskoj proizvodnji (nitrita /nitrata, antioksidansa, laktata, fosfata (di-, tri- i polifosfata), zgušnjivača) ili ukoliko nije moguće razviti proizvode s njihovom zamjenicom prirodnog podrijetla.

Budući da se svim aktivnostima istraživanja i razvoja tijekom trajanja projekta razvija sigurnija i zdravija varijanta mesnih prerađevina, projekt doprinosi rješavanju društvenih izazova posebice kroz doprinos aktivnosti „Održiv i konkurentan prehrambeno-poljoprivredni sektor za sigurnu i zdravu prehranu“, kroz istraživanje novih prirodnih zamjena za postojeće prehrambene aditive koji se upotrebljavaju u proizvodnji mesnih prerađevina.

Na konferenciji je predstavljen rad tima na projektu kroz usmenu prezentaciju mag.ing.cheming. Dorotee PIškor na temu „Razvoj mesnih proizvoda uvođenjem novih koncepata zamjene aditiva – proizvodi bez dodanih nitrita i nitrata“. U suradnji s mesnom industrijom PIK VRBOVEC plus d.o.o., kao partnerom na navedenom projektu, predstavljeni su rezultati prve industrijske faze projekta koji su poslužili kao temelj za daljnju eksperimentalnu fazu i razvoj konačnih novih mesnih proizvoda.

 

Tagovi