Izvješće – Rad bolnica u Hrvatskoj u 2019. godini

Prema Godišnjem izvješću o radu stacionarnih zdravstvenih ustanova u 2019. godini broj hospitalizacija na 100 stanovnika iznosio je 16,70 (2018. je bio 16,78/100 stanovnika), a u akutnim bolničkim djelatnostima 15,11/100 stanovnika. Ukupno je ostvareno 5.843.470 dana bolničkog liječenja,  prosječna dužina liječenja se smanjuje i iznosila je 8,17 dana po jednom boravku (u 2012. godini prosječna dužina liječenja je bila je 9,07 dana po jednom boravku). Od toga je na akutnim bolničkim djelatnostima ostvareno 3.967.993 bolničkih dana, prosječna dužina liječenja u ovim djelatnostima iznosila je 6,13 dana (u 2018. bila je 6,21 dan).

U dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama u Hrvatskoj su tijekom 2019. godine zabilježena 622.851 boravka. Najviše boravka u dnevnim bolnicama zabilježeno je u internoj medicini (254.958), pedijatriji (60.067), oftalmologiji i optometriji (47.854), općoj kirurgiji (44.548) i ginekologiji i opstetriciji  (33.785) .

Više možete pogledati u Izvješću.