Repozitorij radova

Pretražite repozitorij

Protokol validacije metoda i ovlaštenje laboratorija kao podrška implementaciji Okvirne direktive o vodama i ostalih ključnih direktiva za osiguranje dobrog stanja voda. U: Dikanović Lučan Ž, Stipaničev D, urednici. Zbornik radova 14. stručnog sastanka laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda; 19.-22.4.2016.; Mali Lošinj, Hrvatska. str.99-103.

Autori: Ujević Bošnjak M, Štiglić J, Dikanović Lučan Ž, Šikić S, Tolić S, Daić Ž
Godina: 2016

Procjena i upravljanje rizicima u vodoopskrbi. U: Dadić Ž, urednik. Zbornik radova XX znanstveno-stručnog skupa Voda i javna vodoopskrba; 4.-7.10.2016.; Murter, Hrvatska. str. 57-65.

Autori: Ujević Bošnjak M, Dadić Ž
Godina: 2016

Risk Management In Croatian Drinking Water Supply Systems: Current Situation And Needs. U: Katančić Z, Koprivanac N, Lončrić Božić A, Kušić H, Hrnjak-Murgić Z, urednici. Book of Abstracts – 4th International Symposium of Environmental Management – Towards Circular Economy ; 7.-9.12. 2016.; Zagreb : Hrvatska. str. 26.

Autori: Poljak V, Ujević Bošnjak M, Dadić Ž
Godina: 2016

Medical worker registry as a statistical iInstrument for collecting data on health care workers in Croatia. U: Dumičić K, Erjavec N, Pejić Bach M, urednici. Book of abstracts of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia; 5-6 May 2016; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Trošelj M, Draušnik Ž
Godina: 2016

Infekcije uzrokovane respiratornim sincicijskim virusom: dvogodišnji periodicitet u Zagrebu i okolici. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 31-2.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Mlinaric-Galinovic G, Tabain I, Jelić V
Godina: 2016

Prevalencija hepatitisa E u odabranim populacijskim skupinama u Hrvatskoj. U: Vilibić-Čavlek T, Barbić Lj, Sviben M, Pandak N, urednici. Knjiga sažetaka simpozija “One-health” – emergentne i re-emergentne zoonoze: prošlost, sadašnjost i budućnost; 10. lipanj 2016.; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Kolarić B, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Barbic Lj, Sviben M, Tabain I, Kučinar J, Bagarić A, Jukić V, Vilibic M, Jemeršić L
Godina: 2016

Narativna analiza životnih priča roditelja djece oboljele od šećerne bolesti tipa 1. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(46):102-107. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2261

Autori: Poljičanin T, Valentić M
Godina: 2016

FINDRISC – upitnik za procjenu rizika od razvoja šećerne bolesti 2. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(46):15-20. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2254

Autori: Poljičanin T, Valentić M
Godina: 2016

Pregled izmjena Uredbe (EZ) br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima od 20. srpnja 2015. do danas. U: Zbornik radova 15. Skupa Hrvatskog društva kozmetičkih kemičara; 2016; Opatija, Hrvatska.

Autori: Vidić Štrac I
Godina: 2016

IgG avidity: an importantserologic marker for the diagnosis of tick-borne encephalitis virus infection. Pol J Microbiol. 2016;65(1):119-21.

Autori: Barbic L, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Mlinaric-Galinovic G, Petrović G
Godina: 2016

Zbirni podaci za fetalni, rani neonatalni i perinatalni mortalitet djece u rodilištima Republike Hrvatske u 2015. godini. Gynaecol Perinatol 2016;25(2):S37-S52.

Autori: Rodin U, Đelmiš J, Filipović-Grčić B, Stanojević M
Godina: 2016

West Nile virus in birds and poultry and its implication on public health. U: Falahi P, urednik. 5th International Veterinary Poultry Congress Proceedings Book; 31.1-1.2. 2016.; Teheran, Iran. Teheran : Iranian Veterinary Council, Iranian Veterinary Poultry Association, 2016. str. 91.

Autori: Barbic L, Vilibic-Cavlek T, Listes E, Stevanovic V, Savini G, Savić V, Balenović M
Godina: 2016

Dostupnost podataka o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi. Paediatr Croat 2016; 60 (suppl 1): 237-242.

Autori: Rodin U, Kostinčer-Pojić A, Španović Đ, Mujkic A
Godina: 2016

Uzroci perinatalnih smrti u Hrvatskoj u 2015. godini. Gynaecol Perinatol 2016;25(Suppl. 2):S19-S25.

Autori: Rodin U, Juras J, Filipović-Grčić B, Draušnik Ž
Godina: 2016

Virusi influence A u ptica i sisavaca: epidemiološki i zoonotski aspekti. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 98-9.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Barbic Lj, Savić V, Jungić A, Kučak A
Godina: 2016

Pojavnost malignih bolesti u starijoj životnoj dobi. U: Knjiga sažetaka 3. hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138(Suppl 2):84-85.

Autori: Šekerija M, Čukelj P
Godina: 2016

Genetic diversity among human parainfluenza virus type 2 isolated in Croatia between 2011 and 2014. J Med Virol. 2016;88(10):1733-41. doi: 10.1002/jmv.24532. Epub 2016 Apr 4.

Autori: Ljubin-Sternak S, Mlinaric-Galinovic G, Forcic D, Slovic A, Šantak M
Godina: 2016

Emergentne flavivirusne infekcije u Republici Hrvatskoj. U: Vilibić-Čavlek T, Barbić Lj, Sviben M, Pandak N, urednici. Knjiga sažetaka simpozija “One-health” – emergentne i re-emergentne zoonoze: prošlost, sadašnjost i budućnost; 10. lipanj 2016.; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Barbic Lj, Starešina V, Savić V, Hađina S
Godina: 2016

A molecular epidemiological study of human respiratory syncytial virus in Croatia, 2011-2014. Infect Genet Evol. 2016;44:76-84. doi: 10.1016/j.meegid.2016.06.036. Epub 2016 Jun 23.

Autori: Ljubin-Sternak S, Ivancic-Jelecki J, Forcic D, Galinović GM, Slovic A
Godina: 2016

Chickens and horses as sentinels for early warning system in prevention of human West Nile virus infections in Croatia. 6th Slovenian Veterinary Congress; December 2-3, 2016.; Portorož, Slovenia. Slov Vet Res 2016;53(Suppl 17):292-4.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Listes E, Stevanovic V, Savini G, Barbic Lj, Savić V, Balenović M
Godina: 2016

Digitalna onkološka akademija – predstavljanje projekta. U: Šamija M , urednik. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika: 5. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Zaklada Onkologija; 2016. str. 17.

Autori: Stevanović R
Godina: 2016

Javnozdravstveni aspekti inkontinencije. Poslijediplomski tečaj I kategorije: Dijagnostika i liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.

Autori: Stevanović R
Godina: 2016

Javnozdravstveni aspekti starenja. U: Tomek Roksandić S, urednica. 3. hrvatski gerontološki i geijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem; 15.-17.11. 2016.; Opatija. Zagreb: Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju, 2016.

Autori: Stevanović R
Godina: 2016

Epidemija Zika virusa pred vratima Europe. Liječničke novine. 2016;15(146):52-54. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln02-2016-2?e=25186081/36255178

Autori: Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Pozitivno nije uvijek pozitivno. Liječničke novine. 2016;15(151):100-101. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln-151web?e=25186081/37285040

Autori: Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Platforma za e-učenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – edu.hzjz.hr Iz hrvatskog zdravstva. Liječničke novine. 2016;15(150):42. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln_06_150_broj?e=25186081/36255148

Autori: Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Naučite ABeCeDu hepatitisa. ADIVAPlus [Internet]. 2016(188):22-23. Dostupno na: http://www.adiva.hr/naucite-abecedu-hepatitisa.aspx

Autori: Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Hrvatska lani imala najveću stopu incidencije ospica u EU. Liječničke novine. 2016;15(148):72-74. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln_148_04_web-3?e=25186081/36255173

Autori: Nemeth-Blažić T, Kosanović Ličina L
Godina: 2016

AB0460 causes of early and late death of patients with systemic lupus erythematosus overa 10-year period. Ann Rheum Dis. 2016;75 (suppl.2):1063-1064.

Autori: Stevanović R, Erceg M, Padjen I, Cerovec M, Mayer M, Anić B
Godina: 2016

Testiranje i validacija eliminiranja prijenosa sifilisa i HIV.a s majke na dijeteLiječničke novine. 2016;15(147):78-79. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln_032016-2?e=25186081/36198077

Autori: Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Europsko istraživanje o pušenju,
Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Pejnović Franelić I, Markelic M, Musić Milanović S, Muslić Lj, Pavic Simetin I, Mayer D, Jovičić Burić D pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD: Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015
Godina: 2016

Ekološka proizvodnja, eko proizvodi i integrirano suzbijanje štetnika hrane. U: Zbornik radova 28. Znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2012; 5.-8. travnja 2016.; Mošćenička Draga, Hrvatska. str. 59–72.

Autori: Jeličić P, Poljak V, Pollak L, Capak K, Janev Holcer N, Antunović B
Godina: 2016

Ugroženost nedržavnih manjina šećernom bolešću. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(46):53-59. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2266

Autori: Pleše B, Kutnjak Kiš R, Marić A
Godina: 2016

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – JA RARHA). Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016; 12(47): 2-6. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2286

Autori: Pejnović Franelić I, Markelic M, Musić Milanović S, Muslić Lj, Rojnić Palavra I, Jovičić D
Godina: 2016

Prevalence of diabetes mellitus and associated risk factors in nursery and school personnel in Croatia. U: Zbornik radova EDEG 51st Annual Meeting; 16.-19. travanj 2016.; Kildare, Ireland. str. 56.

Autori: Jelavić M, Poljičanin T, Tešić V, Ivankovic D
Godina: 2016

Health information culture in Croatia. U: Zbornik sažetaka International Bioethics Summer School: Conference Price of Health; 12.-14.8.2016.; Dubrovnik, Hrvatska.

Autori: Poljičanin T, Pristaš I, Brkić M, Pleše B, Barto B, Golubović S, Ivankovic D, Valentić M
Godina: 2016

National public health information system in Croatia. U: Zbornik radova International Public Health Conference “Health indicators as an important tool for strengthening health information systems in the European Region”; 4 May 2016; Tirana, Albania. str.31.

Autori: Poljičanin T, Pristaš I
Godina: 2016

Dojenje: Ključ održivog razvoja. ADIVAPlus [Internet]. 2016(190). Dostupno na: http://www.adiva.hr/dojenje-kljuc-odrzivog-razvoja.aspx

Autori: Nemeth-Blažić T, Lang Morović M
Godina: 2016

Prvi slučaj importirane klinički manifestne chikungunya infekcije u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 106-8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Barbic Lj, Pandak N, Radić M, Lukšić B, Dražić-Maras E, Karabuva S
Godina: 2016

Skrb o osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti. U: Knjiga sažetaka, Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138 (Suppl 2):130-131.

Autori: Benjak T, Mihel S, Štefančić V, Draušnik Ž
Godina: 2016

The child health care system of Croatia. J Pediatr. 2016;177:48-55.

Autori: Stevanović R, Benjak T, Rodin U, Tomić B, Trošelj M, Pavic Simetin I, Pristaš I, Mujkic A, Meštrović J, Mayer D, Bralic I, Radonic M
Godina: 2016

Role of social support in quality of life of people with hearing impairment. Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti. 2016;2(1):5-14. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/162918

Autori: Benjak T, Lovretić V, Vuletić G, Pongrac K
Godina: 2016

The experience of perimenopausal distress: examining the role of anxiety and anxiety sensitivity. J Psychosom Obstet Gynaecol 2016; 32(1): 26-33.

Autori: Muslić Lj, Jokić-Begić N
Godina: 2016

Uloga psihologa u promicanju (mentalnog) zdravlja. U: 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: sažetak priopćenja; 9.-12. studenoga 2016; Opatija: Hrvatsko psihološko društvo, 2016.

Autori: Muslić Lj
Godina: 2016

Putne i ljetne probavne smetnje. ADIVAPlus [Internet]. 2016;(187):7-9. Dostupno na: http://www.adiva.hr/putne-i-ljetne-probavne-smetnje.aspx

Autori: Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Rak vrata maternice kod žena na 10. mjestu po učestalosti bolesti. Liječničke novine. 2016;147(3):38-39. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln_032016-2?e=25186081/36198077

Autori: Šekerija M, Nemeth-Blažić T, Nakić D
Godina: 2016

How does anxiety sensitivity contributes to the experience of perimenopausal distress in pre-and early perimenopausal ages? U: 37th STAR Conference abstract book; 6 –8 July, 2016; Zagreb, Croatia. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2016.

Autori: Muslić Lj
Godina: 2016

Povezanost perimenopauzalnih tegoba s izraženošću depresivnih simptoma u žena srednje životne dobi. U: Penezić Z, Slišković A, Ćubela Adorić V i sur., urednici. XX Dani psihologije u Zadru: sažetak priopćenja; 19. – 21. svibnja 2016; Zadar, Hrvatska. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru;, 2016. str. 34.

Autori: Muslić Lj, Čukelj P, Jokić-Begić N
Godina: 2016

Testiranje na HIV spašava život. ADIVAPlus [Internet]. 2016(197). Dostupno na: https://issuu.com/adiva25/docs/adiva_plus_br._197

Autori: Erceg M, Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Epidemiologija kroničnog hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika. Medix 2016;22(123):82-86.

Autori: Nemeth-Blažić T
Godina: 2016

Najzdravije piće na svijetu. ADIVAPlus [Internet]. 2016(190):7-9. Dostupno na: http://www.adiva.hr/najzdravije-pice-na-svijetu.aspx

Autori: Barišin A, Nemeth-Blažić T, Ujević Bošnjak M
Godina: 2016

Užitak kupanja uz mjere opreza. ADIVAPlus [Internet]. 2016(186). Dostupno na: http://www.adiva.hr/uzitak-kupanja-uz-mjere-opreza.aspx

Autori: Nemeth-Blažić T, Josić V
Godina: 2016

Aedes japonicus – The new invasive mosquito species spreading in Croatia. U: Jelaska D, urednik. Book of abstracts: 2nd Croatian Symposium on Invasive Species with International Participation; 21-22 Nov 2016; Zagreb, Hrvatska. str. 47.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Slavic-Vrzic V, Klobučar A, Landeka N, Lipovac I, Merdic E, Tešić V, Mitrović-Hamzić S, Petrinić S, Čopor S, Hranilović B
Godina: 2016

Bolesti srca i krvnih žila. U: Capak K, urednik. Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016. str. 7-13. Dostupno na: https://razvoj.javno-zdravlje.eu/wp-content/uploads/2017/01/Pokazatelji_RH_EU.pdf

Autori: Kralj V
Godina: 2016

A study of genetic variability of human parainfluenza virus type 1 in Croatia, 2011-2014. J Med Microbiol. 2016;65(8):793-803. doi: 10.1099/jmm.0.000297. Epub 2016 Jun 14. Dostupno na: http://jmm.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.000297#tab2

Autori: Ljubin-Sternak S, Mlinaric-Galinovic G, Forcic D, Košutić-Gulija T, Slovic A
Godina: 2016

Epidemiologija i preventivni programi za srčanožilne bolesti u RH. U: Zbornik radova Međunarodne konferencije Tjelesna aktivnost i krvožilne bolesti; 9.-10.4.2016.; Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016; str. 16-19.

Autori: Kralj V
Godina: 2016

Cardiovascular diseases – mortality and morbidity trends in Croatia, Europe and worldwide. 11th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation; Nov 3-6 2016; Zagreb, Hrvatska. Cardiologia Croatica 2016;11(10-11):504. Dostupno na: http://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202016%2011_10-11_504.pdf

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2016

Kronične nezarazne bolesti. U: Capak K, urednik. Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016. str. 5-6. Dostupno na: https://razvoj.javno-zdravlje.eu/wp-content/uploads/2017/01/Pokazatelji_RH_EU.pdf

Autori: Kralj V
Godina: 2016

Hepatitis B and C infections among injecting drug users in Istria County, Croatia. U: Proceedings of the 6th Euro Virology Congress and Expo; 10-12 March 2016; Madrid, Spain. Virol-mycol 2016, 5:1 (Suppl):57.

Autori: Kolarić B, Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Lazarić-Stefanović L, Valić J
Godina: 2016

CMV infection in children and adolescents up to 18 years in Istria County, Croatia. U: 5th International Conference on Pediatric Nursing and Healthcare; 11-12 July 2016; Köln, Njemačka. Pediatr Therapeut 2016; 6:2(Suppl):69.

Autori: Kolarić B, Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Lazarić-Stefanović L
Godina: 2016

Smjernice za postupanje kod izloženosti virusima koji se prenose krvlju. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo, 2016. Dostupno na: http://www.hed-hlz.com.hr/sadrzaj/publikacije/HED_smjernice_za_ubodne_incidente.pdf

Autori: Kaic B, Nemeth-Blažić T, Lakić M, Rizvan P, Tešić V, Jergović M, Dabelić P
Godina: 2016

Učestalost infekcije respiratornim sincicijskim virusom u Istarskoj županiji tijekom 2015. i 2016. godine. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 184-5.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Lazarić-Stefanović L, Stipić Ž
Godina: 2016

Mapping public health leadership academic courses in the European region. Eurohealth [Internet]. 2016. 22(4):10-13. Dostupno na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/325945/Eurohealth-V22-N4-2016.pdf

Autori: Ivankovic D, Lafranconi A, Rieger K, Vasiliu A, Cianci F, Czabanowska K
Godina: 2016

Trendovi smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti prema dobi i spolu u Hrvatskoj za razdoblje od 1998-2013. godine: Joinpoint regresijska analiza. U: Knjiga sažetaka 79. stručno-znanstvenog sastanka Hrvatskog epidemiološkog društva; 13.-14. svibnja 2016; Supetar, Hrvatska. str. 34.

Autori: Kralj V, Šekerija M, Plažanin D
Godina: 2016

Kronične nezarazne bolesti u svijetu i Hrvatskoj. Epidemiološki vjesnik 2016(12).

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2016

Survival trends in childhood chronic myeloid leukaemia in Southern-Eastern Europe and the United States of America. Eur J Cancer. 2016 Nov 30;67:183-90.

Autori: Šekerija M, Dimitrova N, Zivkovic S, Karalexi MA, Ryzhov A, Zborovskaya A, Eser S, Antunes L, Bastos J, Zagar T, Baka M
Godina: 2016

Program obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada 2016.

Autori: Kaic B, Višekruna Vučina V, Nemeth Blaić T
Godina: 2016

Temelji suzbijanja komaraca u zakonskoj regulativi. U: Zbornik predavanja DDD Trajne edukacije ”Cjelovito (integrirano) suzbijanje komaraca”. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2016. str. 11–23.

Autori: Jeličić P, Capak K, Janev Holcer N
Godina: 2016

Zika virus – nova zdravstvena prijetnja. U: Zbornik radova, 28. Znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2012; 5.-8. travnja 2016.; Mošćenička Draga, Hrvatska. str. 31–36.

Autori: Jeličić P, Poljak V, Capak K, Janev Holcer N
Godina: 2016

Early onset of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease contributes to the lethal outcome in lung transplant recipients: report of two cases and review of the literature. Transpl Infect Dis 2016;18(1):112-9.

Autori: Samarzija M, Jakopovic M, Zmak L, Jankovic Makek M, Redzepi G, Vukic Dugac A, Hecimovic A, Pavlisa G, Mazuranic I, Jaksch P, Klepetko W
Godina: 2016

Mortality and survival patterns of childhood lymphomas: geographic and age‐specific patterns in Southern‐Eastern European and SEER/US registration data. Hematol Oncol. 2016 Jan 1. doi: 10.1002/hon.2347. [Epub ahead of print]

Autori: Šekerija M, Dimitrova N, Zivkovic S, Karalexi MA, Ryzhov A, Zborovskaya A, Eser S, Georgakis MK, Antunes L, Zagar T, Dessypris N
Godina: 2016

An overview of mosquitoes and emerging arboviral infections in the Zagreb area, Croatia. J Infect Dev Ctries 2016; 10(12):1286-93. Dostupno na: https://jidc.org/index.php/journal/article/view/28036307

Autori: Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Kosanović Ličina ML, Savić V, Klobučar A, Merdic E, Tešić V, Benic N, Krajcar D
Godina: 2016

Environmental hazard Assessment of jarosite waste using batch leaching tests. U: Katančić Z, Koprivanac N, Lončrić Božić A, Kušić H, Hrnjak-Murgić Z, urednici. Book of abstracts, 4th International symposium of environmental management – Towards circular economy. Zagreb: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; 2016. str. 143-149.

Autori: Ćurković L, Ujević Bošnjak M, Kerolli-Mustafa M
Godina: 2016

Invazivni komarci u Hrvatskoj – novi javnozdravstveni izazov. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 96-7.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Slavic-Vrzic V, Klobučar A, Lipovac I, Merdic E, Mitrović-Hamzić S, Petrinić S, Čopor S, Hranilović B
Godina: 2016

Širenje areala invazivnih vrsta komaraca Aedes albopictus i Aedes japonicus u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka, Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a; 26. veljače, 2016.; Zagreb, Hrvatska. str. 67-8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Klobučar A, Lipovac I, Merdic E, Tešić V, Mitrović-Hamzić S
Godina: 2016

What do political parties talk about when they talk about health? Eur J Public Health. 2016; Nov 1;26(1):100, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckw166.066.

Autori: Džakula A, Štefančić V, Handanagic S, Ivankovic D, Matic I, Plazibat O
Godina: 2016

Vodič za liječnike obiteljske medicine za rad s osobama koje žive s HIV-om i osobama pod povećanim rizikom od zaraze HIV-om. Iskorak: Zagreb 2016., Dostupno na: http://www.iskorak.hr/download/lom/

Autori: Nemeth-Blažić T, Handanagic S, Ivankovic D, Novak I
Godina: 2016

Financial health care indicators for Croatia according to the System of Health Accounts methodology. U: Dumičić K, Erjavec N, Pejić Bach M, urednici. Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia; 5-6 May 2016; Zagreb, Croatia. Dostupno na: http://www.hsd-stat.hr/en/book_of_abstracts/

Autori: Ivičević Uhernik A, Mišić T
Godina: 2016

Šećerna bolest u Republici Hrvatskoj – epidemiologija i trendovi. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016. travanj 7.;12(46):4-9. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2250

Autori: Poljičanin T, Ivankovic D
Godina: 2016

Implementation of the national monitoring of invasive mosquitoe species in Croatia. U: Jelaska SD, urednik. 2nd Croatian symposium on invasive species with international participation; Nov 21–22 2016; Zagreb, Croatia. Zagreb: Hrvatsko ekološko društvo; 2016. str. 38.

Autori: Jeličić P, Capak K, Janev Holcer N, Klobučar A, Landeka N, Žitko T, Merdic E, Sikora M, Klemenčić M, Vrućina I, Turić N, Trumbetić I
Godina: 2016

HIV and hepatitis C prevalence, and related risk behaviours among people who inject drugs in three cities in Croatia: Findings from respondent-driven sampling surveys. Int J Drug Policy. Jun 2016;32:57-63.

Autori: Čivljak M, Nemeth-Blažić T, Begovac J, Dominković Z, Barbaric J, Handanagic S, Bozicevic I, Sevic S, Dakovic Rode O
Godina: 2016

Cooperation of public health institutes and hospitals in Croatia in the implementation of a human biomonitoring survey on exposure to mercury. U: Durgo K, urednik. Abstracts of the 5th Croatian Congress of Toxicology (CROTOX 2016); 9.-12. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2016;67 (Suppl. 1). Zagreb: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada; 2016. str. 53.

Autori: Jeličić P, Capak K, Janev Holcer N, Medić A, Nonković D, Jurasović J, Djaković I, Sumpor T, Štimac B, Finderle A, Matak L, Pletikosa M, Žižić A, Rališ R, Klemenčić M, Gruica T
Godina: 2016

Microbiological criteria in non-tuberculous mycobacteria pulmonary disease: a tool for diagnosis and epidemiology. Int J Tuberc Lung Dis. 2016;20(7):934-40.

Autori: Sabol I, Jankovic M, Samarzija M, Jakopovic M, Zmak L, Tićac B, Obrovac M, van Ingen J, Jankovic VK, Bulat LK, Grle SP, Marekovic I
Godina: 2016

Dvadeset godina znanstveno-stručnih skupova “Voda i javna vodoopskrba” (1997-2016). U: Dadić Ž, urednik. Zbornik radova XX znanstveno-stručnog skupa Voda i javna vodoopskrba; 4.-7.10. 2016.; Murter, Hrvatska. str. 5-15.

Autori: Ujević Bošnjak M, Dadić Ž
Godina: 2016

Prevalencija invaliditeta uzrokovanog oštećenjem sluha u Republici Hrvatskoj. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja [Internet], 2016;52(1):140-149. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/161507

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž
Godina: 2016

Analiza dostupnosti ginekoloških pregleda ženama s tjelesnim invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(47):15-18. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2284

Autori: Benjak T, Draušnik Ž
Godina: 2016

Incidence, associated factors and influence of gestational diabetes on perinatal outcome before and after implementation of new WHO guidelines. J Pregnancy 2016; 16 article ID 2670912

Autori: Poljičanin T, Erjavec K, Matijevic R
Godina: 2016

Prevalencija gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016. travanj 7.;12(46):10-14. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2262

Autori: Rodin U, Poljičanin T, Erjavec K, Matijevic R
Godina: 2016

Incidence, associated factors and influence of gestational diabetes on perinatal outcome before and after implementation of new WHO guidelines. U: Zbornik radova World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility; 10.-13.11.2016.; Amsterdam, Nizozemska.

Autori: Poljičanin T, Erjavec K, Matijevic R
Godina: 2016

Istraživanje o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/projekata) na području Republike Hrvatske tijekom 2015. godine. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016. siječanj 7.;12(45):138-152. Dostupno na: http://www.hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2243

Autori: Erceg M, Poljičanin T, Pristaš I, Skoko Poljak D, Grgić A
Godina: 2016

Sociološke dimenzije šećerne bolesti tipa 2. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016. travanj 7.;12(46):49-52. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2263

Autori: Pristaš I, Golubović S
Godina: 2016

Smrtnost novorođenčadi do otpusta iz bolnice u Republici Hrvatskoj u 2015. godini. Gynaecol Perinatol 2016; 25 (2): S26-S36.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Ninković D, Runtić B, Bakoš M, Čančarević G
Godina: 2016

Epidemiology and outcomes of congenital diaphragmatic hernia in Croatia: a population-based study. Paediatr Perinat Epidemiol 2016;30(4):336-45. Doi:10.1111/ppe.12289

Autori: Rodin U, Ćorić T, Grizelj R, Stanojević M, Bojanić K, Vuković J, Novak M, Schroeder DR, Weingarten TN, Sprung J, The Croatian Diaphragmatic Hernia Study Group
Godina: 2016

Granice preživljavanja nedonoščadi u Hrvatskoj. U: Neonatologija 2016 (Priručnik XXVIII. tečaja stalnog medicinskog usavršavanja liječnika i XX. Simpozij hrvatskih neonatologa). Zagreb 2016; 1-16.

Autori: Rodin U, Filipović-Grčić B, Stanojević M
Godina: 2016

Incidence, time trends and survival patterns of childhood pilocytic astrocytomas in Southern-Eastern Europe and SEER, US. J Neurooncol. 2016 Oct 14:1-3.

Autori: Šekerija M, Dimitrova N, Karalexi MA, Ryzhov A, Zborovskaya A, Eser S, Georgakis MK, Antunes L, Bastos J, Kalogirou EI, Zagar T
Godina: 2016

Incidence and time trends of childhood lymphomas: findings from 14 Southern and Eastern European cancer registries and the Surveillance, Epidemiology and End Results, USA. Cancer Causes Control. 2016 Nov 1;27(11):1381-94.

Autori: Dimitrova N, Coza D, Agius D, Karalexi MA, Ryzhov A, Demetriou A, Eser S, Georgakis MK, Antunes L, Bastos J, Florea M
Godina: 2016

Nenamjerne ozljede kod djece – pokazatelji mortaliteta. Epidemiološki vjesnik 2016(6).

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2016

Kako smanjiti rizik od padova? Adiva [Internet]. 2016. Dostupno na: http://www.adiva.hr/kako-smanjiti-rizik-od-padova.aspx

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2016

Šećerna bolest kao kronična bolest – potreba redefiniranja modela pružanja skrbi. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016. travanj 7.;12(46):60-66. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2265

Autori: Pibernik-Okanovic M, Brkić M
Godina: 2016

Higijenske navike učenika osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. 3. Kongres sanitarne profesije; 3.-5. studeni 2016.; Opatija, Hrvatska.

Autori: Barišin A, Brdarić D, Capak K, Janev Holcer N, Egorov A, Vujčić D, Šapina M, Milas J, Ćavar Lj
Godina: 2016