Poziv na testiranje i razgovor – zdravstveni djelatnik I vrste, doktor medicine

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 15. ožujka 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96 Ur. broj: 534-06-2-1-2/3-18-15, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste – doktor medicine u Službi za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, iz engleskog jezika, stručnom dijelu i razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.