Poziv na testiranje – zdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani sanitarni inženjer

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-18, , Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je natječaj (NN br. 53/18) od 08. lipnja 2018. godine za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste – diplomirani sanitarni inženjer u Službu za zdravstvenu ekologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, poznavanje engleskog jezika i provjeru stručnih znanja i sposobnosti.

Više o pozivu pogledajte ovdje.