Rad bolnica u Hrvatskoj u 2017. godini: izvješće

Na stacionarnim odjelima hrvatskih bolnica  2017. godine liječilo se 725.340 osoba (u 2016. godini 733.749), uključujući boravke u bolnici zbog poroda, pobačaja i bolničke rehabilitacije. Od toga,  660.599 osoba je liječeno na djelatnostima za liječenje akutnih bolesnika, a  64.741 na djelatnostima  za liječenje kroničnih bolesnika.

Ukupan broj hospitalizacija na 100 stanovnika iznosi 16,93 (2016. bio je 17,12/100 stanovnika), a broj hospitalizacija u bolnicama za liječenje akutnih bolesnika iznosi 15,42/100 stanovnika.

U hrvatskim je bolnicama u 2017. godini ukupno ostvareno 6.056.444 dana bolničkog liječenja, što znači da je prosječna dužina liječenja iznosila 8,35 dana po jednom boravku (u  2016.godini je bila 8,50 dana, u 2015. godini je bila 8,56 dana, u  2014. godini 8,80 dana, u 2013. bila je 8,90, a 2012. bila je 9,07 dana po jednom boravku). Od toga je na djelatnostima za liječenje akutnih bolesnika ostvareno 4.135.911 bolničkih dana, što znači da je prosječna dužina liječenja u tim bolnicama iznosila 6,26 dana (u 2016. bila je 6,36 dana).

Ukupna godišnja iskorištenost postelja u svim hrvatskim bolnicama zajedno u 2017. godini iznosila je 71,99% (2016. godine bila je 73,99%). Na djelatnostima  za liječenje akutnih bolesnika, godišnja iskorištenost postelja je 76,18% (2016. godine bila je 77,87%).

U dnevnim bolnicama, bolničkim hemodijalizama i jednodnevnim kirurgijama u Hrvatskoj je tijekom 2017. godine zabilježen 548.671 boravak. Najviše boravka u dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama zabilježeno je u internoj medicini (193.198), hemodijalizi (63.014), pedijatriji (52.668), općoj kirurgiji (34.855), ginekologiji i opstetriciji (32.034).

Izvješće – Rad bolnica u Hrvatskoj u 2016. godini – možete vidjeti OVDJE. (PDF, 2 MB)