INTEGRATE – Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe

INTEGRATE – Zajednička akcija za integraciju prevencije, testiranja i povezivanja sa strategijama skrbi za HIV, virusne hepatitise, tuberkulozu i spolno prenosive infekcije u Europi

INTEGRATE je projekt zajedničke akcije zemalja članica Europske unije (EU) na području prevencije i liječenja infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija (SPI) u Europi, sufinanciran iz sredstava Zdravstvenog programa EU-a. Cilj projekta je integriranim pristupom i aktivnostima poboljšati znanje i razinu svijesti, ranu dijagnozu i povezivanje sa skrbi i preventivnim mjerama u području infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i SPI do 2020. godine. Projekt provodi 29 partnera. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od 1. rujna 2017. do 30. rujna 2020. god.).
Zajednička akcija je usmjerena na multidisciplinaran i integriran pristup prevenciji i liječenju  navedene četiri skupine bolesti, s obzirom da one imaju zajedničke socijalne i zdravstvene odrednice koje utječu na iste vulnerabilne skupine stanovništva. Projekt uključuje razne aktivnosti poput poboljšanja epidemiološkog praćenja, podrške nacionalnim institucijama u analizi i reviziji nacionalnih strategija i akcijskih planova te poboljšanje nacionalnih sustava praćenja i evaluacije preventivnih aktivnosti. Osim toga, projektne aktivnosti uključuju poboljšanje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (engl. ICT tools  – Information and Communication Technologies) na području prevencije i obavještavanja partnera i epidemiološkog praćenja kontakata. Provedba projekta ima za cilj jačanje kapaciteta zdravstvenih djelatnika, organizacija civilnih društava i institucija javnog zdravstva edukacijom, razmjenom znanja i iskustava u integriranom pristupu ranom otkrivanju i povezivanju sa skrbi.

Projekt se nadovezuje na rezultate dobivene europskim projektom poboljšanja kvalitete na području prevencije infekcije HIV-om (engl. QHP – Joint Action-Improving Quality in HIV Prevention, Quality Action – link https://www.hzjz.hr/projekti/qhp-joint-action-improving-quality-in-hiv-prevention-quality-action/). Projektne aktivnosti su sukladne i doprinose provedbi europskih strategija i akcijskih planova za prevenciju infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, tuberkuloze i SPI-ja identificiranjem inovativnih i na dokazima temeljenih alata za prevenciju radi smanjenja novih slučajeva iz navedenih četiriju skupina bolesti.

Projektne aktivnosti su organizirane u četiri zajednička (WP 1-WP4) i pet stručnih radnih paketa, koji uključuju i provedbu pilotiranja aktivnosti: integrirani pristup testiranju i povezivanju sa skrbi (WP5), praćenje i evaluacija ranog otkrivanja i povezivanja sa skrbi (WP6), poboljšanje korištenja ICT alata i obavještavanje partnera u kombiniranom pristupu prevenciji (WP7) i jačanje kapaciteta tj. edukacija i trening (WP8).

Republika Hrvatska u provedbi ove zajedničke akcije sudjeluje u sklopu radnog paketa WP4, WP5, WP7 i WP8, a kao suradni partneri sudjeluju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i organizacije civilnog društva Iskorak, HUHIV i Let. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo se aktivnosti radnog paketa WP5 i WP7 provode u Službi za promicanje zdravlja, a voditelj projektnih aktivnosti je Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.

Trajanje projekta: 1. rujna 2017. – 1. rujna 2020. (produženo do 28.veljače 2021.)
Voditelj projekta: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
Informacije za kontakt: epidemiologija@hzjz.hr
Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: http://integrateja.eu/integrate/