Europski centar za praćenje droga i  ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je  analizu otpadnih voda za procjenu potrošnje glavnih tipova droga za 2021. godinu

Analiza otpadnih voda znanstvena je disciplina koja se brzo razvija, s potencijalom za praćenje podataka u stvarnom vremenu o zemljopisnim i vremenskim trendovima konzumacije ilegalnih droga. Uključuje uzorkovanje izvora otpadnih voda iz kojih se mjere razine ilegalnih droga i njihovih metabolita izlučenih u urinu. Navedeno omogućuje znanstvenicima da procijene količine droga koje se konzumiraju u zajednici.

EMCDDA je usvojio multi-indikatorski pristup praćenju droga temeljen na načelu da niti jedna samostalna mjera ne može dati potpunu sliku problematike droga. Analiza otpadnih voda je vrijedan aspekt epidemiološkog praćenja droga te daje pravovremene informacije o širokom spektru tvari.

Analize otpadnih voda u Republici Hrvatskoj od 2009. provodi Institut Ruđer Bošković, koji je uključen u SCORE europsku mrežu (Sewage analysis CORe group — Europe SCORE) koja je nastala s ciljem izrade standardiziranih pristupa analizi otpadnih voda te koordinacije međunarodnih istraživanja kroz izradu zajedničkog protokola djelovanja.

Nastavno na iskustvo iz 2020. godine uslijed COVID-19 pandemije, u 2021. godini praćenje otpadnih voda u 24-satnim kompozitnim uzorcima provodilo se tijekom jednog tjedna između ožujka i svibnja (prethodnih godina uzroci su se prikupljali samo tijekom ožujka) pri čemu su analizirani urinarni biomarkeri glavne supstance za amfetamin, metamfetamin i MDMA. Osim toga, analizirani su glavni metaboliti kokaina i kanabisa, benzoilegonin (BE) i THC-COOH (11-nor-9-karboksi-delta9-tetrahidrokanabinol). Specifičan metabolit heroina pokazao se nestabilnim u otpadnim vodama. U istraživanju je tijekom 2021. godine  sudjelovalo 75 gradova iz 23 države EU te Norveške i Turske.

Rezultati:

Godišnja analiza otpadnih voda pokazala je da prisutnost biomarkera raznih stimulansa u otpadnim vodama na različitim istraživačkim lokacijama znatno varira, iako su svi biomarkeri koji su činili predmet istraživanja pronađeni u gotovo svakom gradu koji je sudjelovao u istraživanju.

Uporaba kokaina je i dalje najviša u gradovima zapadnih i južnih europskih država, dok je niža na istoku Europe s naznakom povećanja potrošnje. Prema nedavno provedenom europskom projektu o otpadnim vodama – EUSEME pronađeni su ostaci crack kokaina u svih 13 gradova koji su sudjelovali u istraživanju i za sve dane uzorkovanja, a najveća potrošnja zabilježena je u Amsterdamu (Nizozemska) i Antwerpenu (Belgija).

Na najveću potrošnju amfetamina ukazuju analize otpadnih voda u sjevernoj i istočnoj Europi (posebno Švedska, Belgija, Nizozemska i Finska) kao i prethodnih godina dok su znatno niže razine zabilježene na  jugu Europe.

Općenito niska uporaba metamfetamina, koja je godinama koncentrirana pretežno u Češkoj i Slovačkoj, sada je zabilježena i u Belgiji, istočnoj Njemačkoj, Španjolskoj, Turskoj i sjevernoj Europi.

Prisutnost biomarkera MDMA najviša je u gradovima Belgije, Njemačke, Nizozemske, Švedske i Norveške.

Najveća masovna opterećenja metabolita kanabisa THC-COOH pronađena su u otpadnim vodama gradova u Hrvatskoj, Španjolskoj, Nizozemskoj i Sloveniji. Potrošnja kanabisa tijekom tjedna se čini relativno stabilnom, uz vrlo mala odstupanja odnosno povećanje subotom, ponedjeljkom i utorkom (odraz konzumacije tijekom vikenda).

Kanabis je droga koja se najčešće konzumira u Europi s procijenjenih 22.1 milijuna konzumenata u prošloj godini. Čini se da su lockdowni zbog pandemije COVID-19 imali najmanje utjecaja na razinu potrošnje te vrste droge.

U 17 država koje su sudjelovale u godišnjoj analizi otpadnih 2021. godine analiza je obuhvatila dvije ili više istraživačkih lokacija (Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Njemačka, Danska, Estonija, Finska, Italija, Litva, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Slovačka, Slovenija, Švedska i Turska). Istaknute su razlike između gradova unutar iste zemlje, što se dijelom može objasniti različitim društvenim i demografskim karakteristikama gradova (sveučilišta, područja noćnog života i dobna raspodjela stanovništva). U većini država s više istraživačkih lokacija prisutnost BE, metamfetamina i MDMA bila je viša u velikim gradovima u usporedbi s manjim. U odnosu na amfetamin i kanabis (THC-COOH) nisu uočene značajne razlike.

Osim zemljopisnih uzoraka, analiza otpadnih voda može otkriti fluktuacije u tjednim obrascima upotrebe nedopuštenih droga. Više od tri četvrtine gradova pokazuje veće količine BE i MDMA u otpadnim vodama tijekom vikenda (od petka do ponedjeljka) nego tijekom radnih dana, iako je veći dio noćnog života u Europi ograničen tijekom 2021 godine. S druge strane u odnosu na amfetamin, kanabis (THC-COOH) i metamfetamin utvrđena je ravnomjernija potrošnja tijekom cijelog tjedna.

 

REZULTATI ZA REPUBLIKU HRVATSKU – GRAD ZAGREB

Tijekom zadnjih 10 godina Zagreb bilježi uzlazni trend razine urinarnih metabolita kokaina (548.62 mg/1000 stanovnika po danu), s najvišom razinom zabilježenom u subotu (745.92 mg/1000 stanovnika po danu) ako promatramo tjedno izlučivanje u 2021. godini. Gledajući desetogodišnji trend izlučivanja urinarnih biomarkera kanabisa, nakon uzlaznog trenda koji je kulminirao 2020. godine (228.93 mg/1000 stanovnika po danu), u 2021. godini se bilježi pad (132.9 mg/1000 stanovnika po danu). Zabilježen je pad potrošnje amfetamina u odnosu na 2020. godinu, na približnu razinu iz 2019. godine (151.41 mg/1000 stanovnika po danu). U odnosu na uporabu metamfetamina, za Zagreb su podatci dostupni samo za 2014. i 2020. godinu (primjetan porast u 2020. u odnosu na 2014. godinu). U razdoblju od 2018. do 2020. godine u primjetan je blagi uzlazni trend prisutnosti biomarkera MDMA i pad 2021. godine (28.26 mg/1000 stanovnika po danu) na približnu razinu iz 2018. godine.

 

Potrošnja kokaina:

2021. – Dnevno zabilježeno 548.62 miligrama urinarnih metabolita kokaina na 1000 stanovnika – 11. grad u Europi po dnevnoj potrošnji kokaina (1. je Antwerp Zuid u Belgiji – 1581.88 mg/1000 stanovnika)
Dnevna prisutnost urinarnih metabolita kokaina u 2011. godini bila je 49.95 mg/1000 stanovnika, u 2015. godini 100.47 mg/1000 stanovnika, u 2019. godini 395.6 mg/1000 stanovnika, 2020. godine 510.24 mg/1000 stanovnika
Radnim danom zabilježeno je  440.23 miligrama urinarnih metabolita kokaina na 1000 stanovnika
16. grad u Europi po potrošnji kokaina tijekom radnih dana (1. je Antwerp Zuid u Belgiji – 14423.64 mg/1000 stanovnika)
Vikendom (petak – ponedjeljak) zabilježeno je 629.92 miligrama urinarnih mrtabolita kokaina na 1000 stanovnika
11. grad u Europi po potrošnji kokaina tijekom vikenda(1. je Antwerp Zuid u Belgiji – 1700.55 mg/1000 stanovnika)

Potrošnja kanabisa:

2021. – Dnevno zabilježeno 132.9 miligrama urinarnih metabolita kanabisa na 1000 stanovnika – 4. grad u Europi po dnevnoj potrošnji kanabisa (1. je Barcelona u Španjolskoj – 455.92 mg/1000 stanovnika)
Dnevna prisutnost urinarnih metabolita kanabisa u 2011. godini bila je 30.59 mg/1000 stanovnika, 2018. godine 120.03 mg/1000 stanovnika, u 2019. godini 186.13 mg/1000 stanovnika, 2020. godine 228.93 mg/1000 stanovnika
Radnim danom zabilježeno je 133.13 miligrama urinarnih metabolita kanabisa na 1000 stanovnika
5. grad u Europi po potrošniji kanabisa radnim danom (1. je Barcelona u Španjolskoj – 324.54 mg/1000 stanovnika)
Vikendom (petak – ponedjeljak) zabilježeno je 132.73 miligrama urinarnih metabolita kanabisa na 1000 stanovnika
4. grad u Europi po potrošnji kanabisa vikendom (1. je Barcelona u Španjolskoj – 554.46 mg/1000 stanovnika)

Potrošnja amfetamina:

2021. – Dnevno zabilježeno 151.41 miligrama urinarnih biomarkera amfetamina na 1000 stanovnika – 12. grad u Europi po dnevnoj  potrošnji amfetamina (1. je Sandviken u Švedskoj – 503.04 mg/1000 stanovnika)
Dnevna prisutnost urinarnih biomarkera amfetamina u 2011. godini bila je 14.6 mg/1000 stanovnika, u 2015. godini 76.73 mg/1000 stanovnika, u 2019. godini 145.67 mg/1000 stanovnika, 2020. godine 1 013.84 mg/1000 stanovnika
Radnim danom zabilježeno je 137.42 miligrama urinarnih biomarkera amfetamina na 1000 stanovnika
13. grad u Europi po potrošnji amfetamina radnim danom (1. je Soderhamn u Švedskoj – 501.92 mg/1000 stanovnika)
Vikendom (petak – ponedjeljak) zabilježeno 161.9 miligrama urinarnih biomarkera amfetamina na 1000 stanovnika
11. grad u Europi po potrošnji amfetamina vikendom (1. je Sandviken u Švedskoj – 521.97 mg/1000 stanovnika)

Potrošnja MDMA:

2021. – Dnevno zabilježeno 28.26 miligrama urinarnih biomarkera MDMA na 1000 stanovnika – 14. grad u Europi po dnevnoj potrošnji MDMA (1. je Amsterdam u Nizozemskoj – 125 mg/1000 stanovnika)
Dnevna prisutnost urinarnih biomarkera MDMA u 2011. godini bila je 3.26 mg/1000 stanovnika, u 2015. godini 27.28 mg/1000 stanovnika, u 2019. godini 36.5 mg/1000 stanovnika, 2020. godine 41.38 mg/1000 stanovnika
Radnim danom zabilježeno je 15.6 miligrama urinarnih biomarkera MDMA na 1000 stanovnika
19. grad u Europi po potrošnji MDMA radnim danom (1. je Amsterdam u Nizozemskoj – 92.62 mg/1000 stanovnika)
Vikendom (petak – ponedjeljak) zabilježeno je 37.76 miligrama urinarnih biomarkera MDMA na 1000 stanovnika
11. grad u Europi po potrošnji MDMA vikendom (1. je Amsterdam u Nizozemskoj – 149.29 mg/1000 stanovnika)

Ovogodišnje ažuriranje analize otpadnih voda uključuje inovativnu interaktivnu mapu koja omogućava korisnicima pregled geografskih i vremenskih obrazaca i  da filtriranje rezultata prema gradovima i vrsti droge.

Internetska verzija analize s interaktivnim alatom dostupna je na poveznici: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en.