Informacije Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) o aktualnostima vezano uz REITOX mrežu

Online putem, 3. rujna 2021. godine održan je stručni sastanak EMCDDA o digitalnim službama u području ovisnosti (DADE). Ciljevi sastanka usmjerili su se na uspostavu skupine stručnjaka u području digitalnog zdravlja i dobivanje povratnih informacija o prvim koracima usmjerenim na stvaranje taksonomije, kako bi se  identificirale i odabrale najbolje prakse za daljnju izradu preporuka za praksu, identifikaciju rizika i budući nadzor.

Od 17. do 19. studenog 2021. godine održan je sastanak Znanstvenog Odbora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). 23. studenog 2021. godine održan je sastanak EMCDDA o pitanjima spola i drogama. 23. i 24. studenog 2021. godine održan je sastanak Referentne grupe EMCDDA. Sastanak Upravljačkog Odbora EMCDDA održati će se 16. i 17. prosinca 2021. godine.

Otvorene su prijave za Europsku zimsku školu o drogama (od 14. do 25. veljače 2022. godine) i Europsku ljetnu školu o drogama (od 27. lipnja do 8. srpnja 2022. godine). Smjernice za prevođenje EMCDDA publikacija ažurirane su u rujnu 2021. godine. EUPC priručnik sada je dostupan na 8 jezika. Posljednja verzija priručnika objavljena je na francuskom jeziku. Za detaljne informacije molimo posjetite web stranicu EMCDDA.

EUSPR je 1. listopada dodijelio nagradu za vodećeg europskog praktičara u području prevencije za 2021. godinu g. Arturu Malczewskom, voditelju poljske Nacionalne kontaktne točke. Navedena nagrada dodjeljuje se za izvanredno vodstvo, usvajanje i provedbu na dokazima utemeljene strategije prevencije, uključujući potporu daljnjoj kvalitetnoj evaluaciji istraživanja. Artur Malczewski radi u Nacionalnoj kontaktnoj točki, koja se nalazi u okviru poljskog Nacionalnog ureda za prevenciju droga od 1999. godine, a 2007. godine postao je i njezin voditelj. Vrlo je aktivan član EMCDDA Reitox mreže te je vršio dužnost zamjenika glasnogovornika nekoliko godina.

Litvanska Nacionalna kontaktna točka organizirala je nacionalnu konferenciju 1. prosinca 2021. godine. Glavna tema je smanjenje štete: „Kamo idemo?“. Cilj konferencije usmjerio se na raspravu o provedbi i učinkovitosti programa smanjenja štete u Litvi, razmatranje njihovog razvoja (s obzirom na znanstvenu osnovu, utvrđena načela jednakosti i iskustva drugih država) te identifikaciju budućih potreba. Predmetni događaj organiziran je za predstavnike Ureda, zdravstvene ustanove koje provode programe smanjenja štete, kreatore politike, zaposlenike Odjela zatvora pri Ministarstvu pravosuđa Litve i srodnih institucija te predstavnike nevladinih organizacija. Konferencija je obuhvatila tri sjednice: smanjenje štete u zatvorima, alternative sankcijama i alternative sankcije te najbolje prakse.

Odjel za zdravstvo i Odbor za zdravstvena istraživanja Irske održali su online Nacionalni forum o drogama 2021., 23. studenog 2021. godine. Forum je predstavio sudionike koncepta strateškog predviđanja te istaknuo njegovu važnost za predviđanje trendova u području droga.

Nacionalna kontaktna točka Luksemburga, u travnju 2021. godine objavila je nacionalno izvješće o drogama, RELIS 2020. Predmetni dokument dostupan je na engleskom i francuskom jeziku.

Voditelj mađarske Nacionalne kontaktne točke. G. Gergely Horváth nedavno je objavio da je gđa. Anna Péterfi preuzela njegovu ulogu. Gđa. Péterfi članica je REITOX obitelji od 2009. godine. Naglasila je da je  REITOX mreža uvijek predstavljala važan izvor stručne i osobne podrške te da računa na istu u sklopu obnašanja nove funkcije.

Od 1. studenog 2021. godine g. Viktor Mravčík podnio je ostavku na mjesto pročelnika Nacionalnog centra za praćenje droga i ovisnosti. Nova pročelnica i voditeljica Češke nacionalne kontaktne točke je gđa. Pavla Chomynová, koja je dugogodišnja iskusna članica Reitox mreže te ujedno i ravnateljica ESPAD-a, istražiteljica i članica ESPAD–ovog Nadzornog Odbora. G. Mravčík voditi će istraživački centar u nevladinoj organizaciji Podané ruce, koja se nalazi u Brnu te je najveći pružatelj usluga u području droga u Češkoj.

Nacionalne kontaktne točke Nizozemske, Belgije, Portugala, Finske, Irske i Češke te Korelacijska mreža surađivati će u okviru DRUG-PREP projekta koji se zalaže za osnaživanje pripremljenosti sustava informacija o drogama te kapaciteta politika droga za pružanje učinkovitog odgovora na novonastale trendove i izazove. Navedeni projekt osigurati će provedbu istraživanja i izgradnju kapaciteta te podržati nacionalne opservatorije, kreatore politika i civilno društvo u korištenju metode predviđanja tijekom planiranja i pripreme za buduće izazove.

U studenom 2021. godine održani su izbori za glasnogovornike REITOX mreže.