Predstavljeni rezultati istraživačkog projekta Evaluacija Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu

Budući da je jedan od ključnih ciljeva nacionalne politike o drogama unaprijediti kvalitetu liječenja i psihosocijalnog tretmana osoba s problemom ovisnosti o drogama u svim sustavima koje pružaju usluge liječenja i odvikavanja od ovisnosti o drogama,  dana 13. prosinca 2021. po hibridnom modelu ( online i uživo)  održano je predstavljanje rezultata  Istraživačkog projekta evaluacije Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu koje je tijekom 2021. godine proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Suradnici u provedbi ovog Projekta bili su:  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo zdravstva, centri za socijalnu skrbi, terapijske zajednice, udruge, službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, bolnice, probacijski uredi i zatvorske ustanove.

Glavni cilj ovog istraživačkog Projekta evaluacije bio je dobiti uvid u dosadašnju primjenu Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zatvorskom, zdravstvenom i socijalnom sustavu i utvrditi u kojoj mjeri su realizirani opći i posebni ciljevi Smjernica te na temelju rezultata dati preporuke za njihovo unapređenje i reviziju.

Evaluacija je provedena putem fokus grupa u kojima su sudjelovali stručnjaci iz zdravstvenog, socijalnog, zatvorskog sustava, udruga i terapijskih zajednica i korisnici odnosno osobe koje se liječe ili su se liječile zbog problema ovisnosti o drogama, te putem ispitivanja korisnika kroz  upitnik.

Na skupu su  predstavljeni ključni rezultati evaluacije osobito u pogledu primjene i dostupnosti Smjernica u praksi, njihovoj korisnosti u svakodnevnom radu stručnjaka, kao i o uočenim prednostima i nedostacima u provedbi pojedinih psihosocijalnih intervencija, a date su i  preporuke za unapređenje i reviziju Smjernica.

Neke od ključnih preporuka proizašlih iz ove Evaluacije bile su kako je potrebno bolje i redovitije informiranje o smjernicama i edukacija o istima a kako bi se potaknula njihova primjena u praksi. Istaknuta je i potreba za organiziranjem edukacija o pojedinim psihosocijalnim intervencijama i evaluaciji tretmana te potreba ujednačavanja sustava izvještavanja, kao i izrada protokola suradnje koji bi jasnije definirali što je u praksi uloga kojeg sustava, kao i uloga pojedinih stručnjaka. Nadalje, iz perspektive korisnika  psihosocijalni tretman je iznimno bitan u njihovu oporavku te ocjenjuju intervencije kao iznimno korisne i potrebne, ali i da im nisu bile jednako dostupne u svim sustavima, kao i da se viđenje oporavka i ishoda tretmana razlikuje iz njihove perspektive kao korisnika, od viđenja ovih važnih elemenata tretmana iz perspektive stručnjaka.

Detaljnije informacije o ovom istraživačkom projektu i njegovim rezultatima će biti dostupne na web stranici Službe za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a u završnom izvješću.