Izvješće o financijskim zdravstvenim pokazateljima za Hrvatsku u 2013. godini prema metodologiji sustava zdravstvenih računa

S obzirom na trend naglog porasta izdvajanja za zdravstvo u razvijenim zemljama tijekom posljednjih desetljeća, pojavila se potreba praćenja pokazatelja potrošnje u zdravstvu koji bi pružili uvid u strukturu te potrošnje i omogućili usporedbu između različitih zemalja.Kao odgovor na tu potrebu, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)  razvila je Sustav zdravstvenih računa («System of Health Accounts») – metodologiju prikazivanja financijskih zdravstvenih pokazatelja koja obuhvaća niz vrlo detaljnih i preciznih klasifikacija dionika i funkcija u zdravstvu čijim se kombiniranjem u tablicama i unosom pripadajućih izdataka dobiva pregled strukture zdravstvene potrošnje.

Tom metodologijom započeto je prikupljanje podataka za Hrvatsku – istraživanje je po prvi put provedeno 2012. godine, u sklopu kojeg su prikupljeni financijski podaci za 2011. godinu. Podaci za 2012. godinu prikupljeni su tijekom 2013. godine – u oba navedena ciklusa korištena je metodologija Sustava zdravstvenih računa 1.0 (System of Health Accounts, Version 1.0). Prikupljanje podataka za 2013. godinu provedeno je tijekom 2014. godine i to po prvi puta prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa 2011 (System of Health Accounts, Version 2011), a prema toj metodologiji također su tijekom 2014. prikupljeni podaci za 2013. godinu. Kao izdaci za 2013. godinu, uračunati su izdaci za aktivnosti koje su izvršene tijekom te godine, bez obzira na vrijeme kada je ta aktivnost zaista i plaćena.


Izvješće možete pogledati i preuzeti ovdje (PDF, 808.4 KB).