Antidopinški program HZJZ-a dobio odlične ocjene Svjetske antidopinške agencije (WADA)

Svjetska antidopinška agencija (WADA) obavila je nadzor funkcioniranja hrvatskog sustava antidopinga. Nadzor je prošao s odličnim ocjenama s tim da je bilo potrebno provesti usklađenje s novim pravilima vezano uz institucionalnu neovisnost Žalbenog vijeća što je provedeno u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom

Dana 23. rujna 2022. WADA je obavijestila Službu za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o uspješno izvršenim svim korektivnim mjerama na temelju Izvješća nadzora WADA-e provedenog 16. i 17. studenoga 2021. Nadzor WADA-e postupak je koji se ciljano provodi nad antidopinškim organizacijama potpisnicima Svjetskog antidopinškog kodeksa s ciljem održavanja dobre i ujednačene antidopinške prakse diljem svijeta. Provođenje svih zadanih korektivnih mjera iz nadzora uvjet je za održanje sukladnosti nacionalne antidopinške organizacije s Kodeksom WADA-e.

Sukladnost s Kodeksom WADA-e pokazatelj je postojanja kvalitetnog i neovisnog antidopinškog programa čiji je cilj provođenje antidopinških aktivnosti usmjerenih na očuvanje integriteta sporta, zaštitu prava sportaša i promicanje čistog sporta.

Služba za antidoping nastavit će provoditi antidopinški program prema načelima etičnosti i pravičnosti, uvijek vodeći računa o nužnosti nepristranog postupanja.

I nadalje će se voditi računa o pravovremenom informiranju sportaša i sportske zajednice o svim relevantnim antidopinškim pitanjima, s obzirom da je najbolji način sprječavanja dopinga osviještenost o štetnim učincima dopinga na zdravlje sportaša, na sportsku zajednicu i društvo općenito.