Edukacija o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu

1. prosinca 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao vodeća javnozdravstvena ustanova u Hrvatskoj organizirao je 1. prosinca 2020. godine edukaciju o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu. Edukacija je održana po hibridnom modelu. Navedenim događanjem između ostalog obilježen je i Mjesec borbe protiv ovisnosti koji se svake godine s ciljem senzibilizacije javnosti za borbu protiv ovisnosti i promocije zdravih stilova življenja obilježava u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca.

Osnovni cilj edukacije je bio predstavljanje Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu, s posebnim osvrtom na izazove u provedbi i prilagodbi pružanja psihosocijalnih intervencija i intervencija smanjenja šteta povezanih s uporabom droga u vrijeme COVID-19 te pružiti informacije i primjere dobre prakse o različitim vrstama psihosocijalnih intervencija i specifičnostima njihove provedbe u različitim okruženjima.

Edukacija je bila namijenjena stručnjacima iz zdravstvenog sustava (službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i bolnice), socijalnog sustava (centri za socijalnu skrb, terapijske zajednice i udruge koje pružaju psihosocijalni tretman) te zatvorskog sustava i probacije (kaznionice i zatvori te probacijski uredi).

Ova edukacija ujedno je bila i prilika za povezivanje i razmjenu iskustava u području psihosocijalnog tretmana i programa smanjenja štete među stručnjacima različitih profila i iz različitih sustava te jedan od načina motivacije stručnjaka za primjenu istih u praksi. Stoga su na edukaciji raspravljena neka od ključnih pitanja kao što su: Koja vrsta psihosocijalnih intervencije je najučinkovitija prema ovisnicima i zašto?, Koje su ključne specifičnosti psihosocijalnog tretmana u različitim okruženjima (zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom)?, Što bi moglo potaknuti učinkovitiju primjenu smjernica za psihosocijalni tretman u svim sustavima?, Koja je uloga psihosocijalnog tretmana za osobe koje su na zamjenskoj terapiji?, Spadaju li programi smanjenja štete u psihosocijalni tretman u širem smislu? i Koje se psihosocijalne intervencije primjenjuju u okviru programa smanjenja štete?

Jedno od ključnih pitanja koje se pojavilo u okviru panel rasprave bilo je pitanje koncepta oporavka koji mora biti integriran u tretman ovisnika te jače naglašen u nacionalnoj strategiji. Također je naglašena potreba individualnog pristupa pri tretmanu osoba s problemom ovisnosti kao i potreba redovitog unapređenja i ažuriranja smjernica za psihosocijalni tretman sukladno novim znanstvenim i stručnim spoznajama.