Edukacija o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu

9. prosinca 2019. godine od 10.00 do 17.00 sati
Tribina grada Zagreba, Kaptol 27

Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao vodeća javnozdravstvena ustanova u Hrvatskoj organizirala je edukaciju o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu, koja je održana 9. prosinca 2019. godine od 10.00 do 17.00 sati u prostoru Tribina grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb. Navedenim događanjem između ostalog obilježen je i Mjesec borbe protiv ovisnosti koji se svake godine s ciljem senzibilizacije javnosti za borbu protiv ovisnosti i promocije zdravih stilova življenja obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca.

Osnovni cilj navedene edukacije bio je raspraviti specifičnosti implementacije Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu koje su usvojene od strane Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2014. godine te  Smjernica za programe smanjenja štete koje su usvojene od strane navedenog Povjerenstva u travnju 2015. godine, kao i pružiti informacije i primjere dobre prakse o različitim vrstama psihosocijalnih intervencija i specifičnostima njihove provedbe u različitim okruženjima. Nadalje jedan od ciljeva je bio predstaviti intervencije, programe i politike kojima se nastoje spriječiti, smanjiti i ublažiti zdravstvene, društvene i ekonomske štete, koje proizlaze iz upotrebe psihoaktivnih tvari i ovisničkih ponašanja.

Edukacija je bila namijenjena stručnjacima iz zdravstvenog sustava (službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i bolnice), socijalnog sustava (centri za socijalnu skrb, terapijske zajednice i udruge koje pružaju psihosocijalni tretman) te zatvorskog sustava  i probacije (kaznionice i zatvori te probacijski uredi).

Ova edukacija ujedno je bila i prilika za povezivanje i razmjenu iskustava u području psihosocijalnog tretmana i programa smanjenja štete među stručnjacima različitih profila i iz različitih sustava te jedan od načina motivacije stručnjaka za primjenu istih u praksi. Stoga su na edukaciji raspravljena neka od ključnih pitanja kao što su: Koja vrsta psihosocijalnih intervencije je najučinkovitija prema ovisnicima i zašto?, Koje su ključne specifičnosti psihosocijalnog tretmana u različitim okruženjima (zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom)?, Koje su specifičnosti psihosocijalnog tretmana i intervencija s obzirom na različite ciljane skupine (adolescenti, žene ovisnice i dvojne dijagnoze)?,Mogu li i kako smjernice pomoći u svakodnevnom radu  i kliničkoj praksi s ovisnicima i konzumentima droga? Koja je uloga psihosocijalnog tretmana za osobe koje su na zamjenskoj terapiji. Spadaju li programi smanjenja štete u psihosocijalni tretman u širem smislu? Koje se psihosocijalne intervencije primjenjuju u okviru programa smanjenja štete?

U okviru navedenog događanja održana je i tematska rasprava s predstavnicima Službi odnosno ustrojstvenih jedinicama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo te bolnica na temu: Prednosti i nedostaci aplikacije za unos podataka u Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Republici Hrvatskoj, ali i drugih tema bitnih za unapređenje međusobne  koordinacije i suradnje između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo odnosno navedenih Službi.

Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu (PDF, 770.4 KB)

Prezentacije s edukacije: