EMCDDA objavio je novu analizu otpadnih voda za procjenu potrošnje glavnih tipova droga

Analiza otpadnih voda predstavlja metodologiju za procjenu potrošnje glavnih tipova droga koja je utemeljena na objektivnim kemijskim mjerenjima koncentracija u uzorcima reprezentativnim za definiranu populaciju. Na temelju analize reprezentativnog uzorka otpadne vode možemo pratiti promjene u trendovima potrošnje droga unutar populacije priključene na taj uređaj.

EMCDDA je usvojio multi-indikatorski pristup praćenju droga temeljen na načelu da niti jedna samostalna mjera ne može dati potpunu sliku problematike droga. Analiza otpadnih voda je vrijedan aspekt epidemiološkog praćenja droga te daje pravovremene informacije o širokom spektru tvari.

Analize otpadnih voda u Republici Hrvatskoj od 2009. provodi Institut Ruđer Bošković, koji je uključen u SCORE europsku mrežu (Sewage analysis CORe group — Europe SCORE) koja je nastala s ciljem izrade standardiziranih pristupa analizi otpadnih voda te koordinacije međunarodnih istraživanja kroz izradu zajedničkog protokola djelovanja.

U 2020. godini zbog COVID-19 pandemije, praćenje otpadnih voda u 24-satnim kompozitnim uzorcima provodilo se tijekom jednog tjedna između ožujka i svibnja (prethodnih godina uzroci su se prikupljali samo tijekom ožujka) pri čemu su analizirani urinarni biomarkeri glavne supstance za amfetamin, metamfetamin i MDMA. Osim toga, analizirani su glavni metaboliti kokaina i kanabisa, (benzoilcgonin (BE) i THC-COOH (11-nor-9-karboksi-delta9-tetrahidrokanabinol). U istraživanju je sudjelovalo 82 grada iz 18 države EU.

Rezultati:

Uporaba kokaina je najviša u zapadnim i južnim europskim gradovima, posebice u gradovima u Belgiji, Nizozemskoj i Španjolskoj. Relativno stabilna slika uporabe kokaina uočena je u razdoblju od 2011. do 2015. godine u većini gradova koji su sudjelovali u istraživanju. Dosadašnji rezultati analize otpadnih voda ukazivali su da je upotreba kokaina vrlo niska u većini istočnoeuropskih gradova no rezultati iz 2020. godine ukazuju znakove povećane konzumacije kokaina. Usporedno s 2019. godinom, u 2020. godini bilježi se povećanje konzumacije kokaina u 19 od 49 gradova, dok je u 16 gradova zabilježeno smanjenje.

Najveće masovno opterećenje MDMA pronađeno je u otpadnim vodama u gradovima u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Sloveniji. Usporedno s rezultatima istraživanja provedenog u 2011. godini, u 2020. godini bilježi se povećanje konzumacije MDMA u 9 gradova. U odnosu na 2019. godinu te uslijed COVID-19 pandemije, u 2020. godini u 24 od 49 gradova bilježi se smanjenje konzumacije MDMA, dok se u 18 gradova bilježi povećanje.

Zasićenost amfetamina otkrivena u otpadnim vodama znatno se mijenjala na svim lokacijama na kojima se provodilo istraživanje, a najviša razina zabilježena je u gradovima na sjeveru i istoku Europe. Amfetamin je pronađen u mnogo nižim razinama u gradovima na jugu Europe. Nasuprot tome, upotreba metamfetamina, općenito je niska i povijesno koncentrirana u Češkoj i Slovačkoj, a bilježi se i na Cipru, istočnoj Njemačkoj te u sjevernoj Europi (Danska, Finska, Litva, Norveška). Usporedno s 2019. godinom, u 2020. godini u 20 od 48 gradova bilježi se povećanje konzumacije amfetamina, dok se u 19 gradova bilježi smanjenje. Podaci za metamfetamin pokazuju kako je u 15 od 50 gradova u 2020. godini primijećeno povećanje konzumacije dok se u 21 gradu bilježi smanjenje.

U 14 zemalja EU istraživanje se provodilo na dvije ili više lokacija (Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Njemačka, Finska, Grčka, Italija, Litva, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Slovenija i Švedska). Razlike između gradova u istoj zemlji mogu se objasniti dijelom različitim društvenim i demografskim obilježjima gradova (sveučilišta, područja noćnog života i dobna raspodjela stanovništva). U većini zemalja u kojima se mjerenje provodilo na više lokacija, zasićenost kokaina, metamfetamina i MDMA bila je veća u velikim gradovima u usporedbi s manjim lokacijama, dok takva razlika nije primijećena za amfetamine i kanabis.

Rezultati pokazuju kako je u više od tri četvrtine gradova koncentracija metabolita kokaina i MDMA u otpadnim vodama tijekom vikenda (petak – ponedjeljak) veća nego tijekom radnih dana. Nasuprot tome, utvrđeno je da se upotreba amfetamina, kanabisa i metamfetamina ravnomjernije raspoređuje tijekom čitavog tjedna.

Kanabis je droga koja se najčešće konzumira u Europi. Rezultati istraživanja pokazuju kako se kanabis češće konzumira u zapadnim i južnim gradovima Europe, posebno u Hrvatskoj, Francuskoj, Španjolskoj, Nizozemskoj i Portugalu.

REZULTATI ZA REPUBLIKU HRVATSKU – GRAD ZAGREB

Analiza otpadnih voda (mg/1000 stanovnika/dan/prosječne vrijednosti)
Grad Zagreb, 2015.-2020. godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: EMCDDA, svibanj 2021.

 

Potrošnja kokaina:

 • 2020. – Dnevno se konzumira 510.24 miligrama kokaina na 1000 stanovnika – 8 grad u Europi po dnevnoj potrošnji kokaina
 • dnevna potrošnja kokaina u 2011. godini bila je 49.95 mg/1000 stanovnika, u 2015. godini 100.47 mg/1000 stanovnika, 2019. godine 395.6 mg/1000 stanovnika
 • Radnim danom se konzumira 431.32 miligrama kokaina na 1000 stanovnika
 • 12. grad u Europi po potrošnji kokaina tijekom radnih dana
 • Vikendom (petak – ponedjeljak) se konzumira 569.44 miligrama kokaina na 1000 stanovnika
 • 9. grad u Europi po potrošnji kokaina tijekom vikenda

Potrošnja kanabisa:

 • 2020. -Dnevno se konzumira 228.93 miligrama kanabisa na 1000 stanovnika – 2. grad u Europi po dnevnoj konzumaciji kanabisa (ispred Zagreba je Amsterdam)
 • dnevna potrošnja kanabisa u 2011. godini bila je 30.59 mg/1000 stanovnika, 2018. godine 120.03 mg/1000 stanovnika, 2019. godine 186.13 mg/1000 stanovnika
 • Radnim danom se konzumira 257.6 miligrama kanabisa na 1000 stanovnika
 • 1. grad u Europi po konzumaciji kanabisa radnim danom
 • Vikendom (petak – ponedjeljak) se konzumira 207.43 miligrama kanabisa na 1000 stanovnika
 • 2. grad u Europi po konzumaciji kanabisa vikendom (ispred Zagreba je Amsterdam)

Potrošnja amfetamina:

 • Dnevno se konzumira 1 013.84 miligrama amfetamina na 1000 stanovnika – 1. grad u Europi po dnevnoj konzumaciji amfetamina (drugi grad je Gävle u Švedskoj sa 830.23  mg/1000 stanovnika)
 • dnevna potrošnja amfetamina u 2011. godini bila je 14.6 mg/1000 stanovnika, u 2015. godini 76.73 mg/1000 stanovnika, 2019. godine 145.67 mg/1000 stanovnika
 • Radnim danom se konzumira 1 945.78 miligrama amfetamina na 1000 stanovnika
 • 1. grad u Europi po konzumaciji amfetamina radnim danom (drugi grad je Gävle u Švedskoj sa 958.35 mg/1000 stanovnika)
 • Vikendom (petak – ponedjeljak) se konzumira 314.88 miligrama amfetamina na 1000 stanovnika
 • 7. grad u Europi po konzumaciji amfetamina vikendom

Potrošnja metamfetamina:

 • 2020. – Dnevno se konzumira 6.14 miligrama metamfetamina na 1000 stanovnika – srednja skala dnevne konzumacije metamfetamina u Europi
 • dnevna potrošnja metafetamina u 2011. godini bila je 0mg/1000 stanovnika, u 2015. godini 0mg/1000 stanovnika, 2019. godine 0 mg/1000 stanovnika
 • Radnim danom se konzumira 10.65  miligrama metamfetamina na 1000 stanovnika
 • srednja skala konzumacije metamfetamina radnim danom u Europi
 • Vikendom (petak – ponedjeljak) se konzumira 2.75 miligrama amfetamina na 1000 stanovnika
 • srednja skala konzumacije metamfetamina vikendom u Europi

Potrošnja MDMA:

 • 2020. – Dnevno se konzumira 41.38 miligrama MDMA na 1000 stanovnika – 9. grad u Europi po dnevnoj konzumaciji MDMA
 • dnevna potrošnja MDMA u 2011. godini bila je 3.26 mg/1000 stanovnika, u 2015. godini 27.28 mg/1000 stanovnika, 2019. godine 36.5 mg/1000 stanovnika
 • Radnim danom se konzumira 33.47 miligrama MDMA na 1000 stanovnika
 • 6. grad u Europi po konzumaciji MDMA radnim danom
 • Vikendom (petak – ponedjeljak) se konzumira 47.31 miligrama MDMA na 1000 stanovnika
 • 12. grad u Europi po konzumaciji MDMA vikendom

Ovogodišnje ažuriranje analize otpadnih voda uključuje inovativnu interaktivnu mapu koja omogućava korisnicima pregled geografskih i vremenskih obrazaca i  da filtriranje rezultata prema gradovima i vrsti droge.

Internetska verzija analize s interaktivnim alatom dostupna je na poveznici: https://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis