Europski centar za praćenje droga i ovisnost o drogama objavio Izvješće „Rekreacijska uporaba dušikovog oksida — sve veća zabrinutost za Europu”

U studenom 2022. godine Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) je objavio izvješće „Rekreacijska uporaba dušikovog oksida — sve veća zabrinutost za Europu”. Svrha predmetnog izvješća je ispitati trenutnu situaciju, rizike i reakcije na rekreacijsku upotrebu dušikovog oksida u Europi. Predmetno izvješće pruža najsuvremeniji pregled kemije, farmakologije i toksikologije dušikovog oksida. Namijenjeno je kreatorima politika i praktičarima.

 

Izvješće je strukturirano na sljedeći način:

 

Odjeljak 1 pruža sažetak trenutne situacije, utvrđenih rizika i odgovora.

 

Odjeljak 2 predstavlja tehnički pregled kemije, farmakologije, toksikologije, pojedinačnih rizika i zakonitih uporaba.

 

Odjeljak 3 pruža pregled epidemiologije i društvenih rizika. Osim toga, uključuje detaljne studije slučajeva iz Danske, Francuske, Irske, Litve, Nizozemske i Portugala. Također je navedena studija slučaja o situaciji u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je korištenje dušikovog oksida utvrđeno kod mladih ljudi tijekom dužeg razdoblja, a navedena iskustva, uključujući odgovor, mogu biti od pomoći u informiranju o odgovorima u drugim zemljama (iako UK više nije članica EMCDDA-e, nakon što je napustila EU 31. prosinca 2020.).

 

Izvješće je dostupno na poveznici kako slijedi:

https://www.emcdda.europa.eu/publications/rapid-communication/recreational-use-nitrous-oxide-growing-concern-europe_en

 

Ključni zaključci predmetnog izvješća dostupni su na poveznici kako slijedi:

https://www.emcdda.europa.eu/spotlights/spotlight-recreational-use-nitrous-oxide-laughing-gas_en