Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama objavio zbirku radova: “Praćenje uporabe droga u digitalnom dobu”

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je prvih osam radova iz zbirke radova Praćenje uporabe droga u digitalnom dobu: anketna istraživanja putem interneta.

Navedena zbirka radova ima za cilj pokazati značajnu ulogu koju anketna istraživanja putem interneta mogu imati u prikupljanju podataka o drogama. Doprinosi različitih stručnjaka, koji su proveli web ankete na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, pokazuju sveobuhvatnost takvih anketa koje se trenutno koriste u Europi i globalno. Svojim riječima, autori ukazuju na ulogu koju web ankete mogu imati u razvoju dubljeg razumijevanja pojava povezanih s drogama. Autori pokazuju kako su nalazi i analize iz ovih anketa potpomogli kreiranje politike i razvoj novih internetskih alata i resursa za smanjenje štete, naglašavajući potencijal anketnih istraživanja putem interneta kao pomoć u odgovorima na rastuće probleme s drogama.

Pristup navedenim radovima dostupan je putem poveznice: https://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/web-surveys_en