Europski dan palijativne skrbi 2024.

Od 2023. godine se u europskim državama petnaestoga dana mjeseca lipnja obilježava Europski dan palijativne skrbi s namjerom promicanja zajedništva svih zemalja Europe u provedbi aktivnosti usmjerenih razvoju sustava palijativne skrbi. Temeljni ciljevi obilježavanja Europskog dana palijativne skrbi su poticanje prihvaćanja palijativne skrbi kao neophodnog elementa u osiguravanju sveobuhvatne i kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i unapređenje znanja i informiranosti o palijativnoj skrbi među općom populacijom, zdravstvenim djelatnicima i donositeljima odluka. U ovom smislu, ideal sustava palijativne njege temelji se na izgradnji širokog sustava skrbi u kojem je uz zdravstvene ustanove i kadrove angažirana i cijela lokalna zajednica.

Razvoj palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj odvija se sukladno smjernicama Europske udruge za palijativnu skrb (EAPC), koja je i pokretač inicijative obilježavanja Europskog dana palijativne skrbi, a uključuje 23 zemlje članice. Cilj EAPC jest okupljanje svih dionika u sustavu palijativne skrbi, neovisno o tome jesu li zdravstvene struke ili nisu, pod idejom jednoga glasa i jedne vizije radi osiguranja pravovremenog pristupa visokokvalitetnoj palijativnoj njezi kao sastavnom dijelu zdravstvenog sustava za sve pacijente kojima je palijativna njega potrebna.

U 2022. godini u stacionarnom dijelu ili u dnevnim bolnicama u Republici Hrvatskoj zabilježene su 3.832 osobe koje su hospitalizirane radi palijativne skrbi (glavna otpusna dijagnoza MKB-10: Z51.5). U odnosu na 2017. godinu zabilježeno je povećanje od približno 30% (2.990 osoba), no u posljednje 3 godine broj osoba kojima je pružena palijativna skrb je stabilan. Analiza prema spolu pokazuje da je nešto veći udio žena (56%), a najveći broj osoba kojima je pružena palijativna skrb bio je u dobnoj skupini 65 i više godina (više od 80%).

Palijativna skrb se u bolnicama pruža u stacionarnom dijelu (najčešće u okviru djelatnosti palijativne skrbi) te je 2022. godine zabilježeno 4.383 hospitalizacija kod kojih je glavna otpusna dijagnoza bila palijativna skrb (MKB-10: Z51.5). Manji broj hospitalizacija radi pružanja palijativne skrbi zabilježen je i u dnevnim bolnicama (49 dolazaka u dnevne bolnice).