I-MOVE+ Integrated Monitoring of Vaccines Effects in Europe

I-MOVE+ akronim je za integrirano praćenje učinka cjepiva u Europi. Cilj ovoga projekta je izmjeriti i usporediti efikasnost (VE vaccine effectiveness) i učinak (VI vaccine impact) cjepiva protiv gripe i pneumokoknih cjepiva te strategija cijepljenja populacije starijih u Europi.
Rezultati će omogućiti bolje razumijevanje čimbenika koji utječu na specifičnu VE, trajanje zaštite pneumokoknih cjepiva i cjepiva protiv gripe, interakcije među cjepivima, ulogu ponavljanih cijepljenja i slično. Ova suradnja zemalja članica EU će odgovoriti na pitanja za koja su potrebni veliki uzorci te omogućiti dijeljenje stručnosti koje se ne može postići samo u jednoj zemlji zasebno. Omogućiti će da se koriste najbolje metode i rezultati u korist svih zemalja EU bez obzira na njihova trenutna javnozdravstvena postignuća. Rezultati će se dijeliti sa međunarodnim partnerima.
HZJZ je uključen u radni paket 2 (WP2) kroz koji se će se provoditi case control studija praćenja djelotvornosti cjepiva protiv gripe.

Trajanje projekta: 1. Svibnja 2015. – 1. Studenog 2018.
Voditelj projekta: dr.sc. Vesna Višekruna Vučina, dr.med.
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: www.i-moveplus.eu