Ishod glasanja Komisije za opojne droge (CND) o preporukama SZO-e vezano uz uvrštavanje na Popis psihoaktivnih tvari kanabisa i sa kanabisom povezanih tvari

Izjava za medije

Ishod glasanja Komisije za opojne droge (CND) o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije vezano uz uvrštavanje na Popis psihoaktivnih tvari kanabisa i sa kanabisom povezanih tvari, Beč, 2. prosinca 2020.

 

Dana 2. prosinca 2020., na 63. ponovljenom zasjedanju u Beču, Komisija za opojne droge (CND)  donijela je niz odluka vezano uz međunarodnu kontrola kanabisa i sa kanabisom povezanih tvari.

Kanabis i sa kanabisom povezane tvari dugi niz godina uključene su na Popise Jedinstvene Konvencije o opojnim drogama iz 1961. godine, koja je izmijenjena Protokolom iz 1972. godine (Popis I i IV: kanabis i smola kanabisa; Popis I: ekstrakti i tinkture kanabisa), kao i na Popise Konvencije o psihotropnim tvarima iz 1971. godine (Popis I: tetrahidrokanabinol (šest izomera delta-9-tetrahidrokanabinola); Popis II: dronabinol i njegovi stereoizomeri (delta-9-tetrahidrokanabinol). Uključivanje u određeni Popis određuje mjere kontrole koje su države stranke Konvencija obvezne primijeniti u odnosu na određene tvari.

U siječnju 2019. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) donijela je niz preporuka za promjenu opsega kontrole kanabisa i sa kanabisom povezanih tvari. Nakon intenzivnih razmatranja (više informacija u nastavku), Komisija je 2. prosinca glasala o navedenim preporukama.

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se kanabis i smola kanabisa izbrišu sa Popisa IV Konvencije iz 1961. godine, ali zadrže na Popisu I Konvencije iz 1961. godine: Komisija je odlučila s 27 glasova za, 25 protiv te uz jedan suzdržan glas usvojiti navedenu preporuku. Kanabis i smola kanabisa, sukladno navedenom, biti će izbrisani sa Popisa IV Konvencije iz 1961. godine. Kanabis i smola kanabisa ostaju na Popisu I Konvencije iz 1961., sukladno čemu ostaju podložni svim razinama nadzora Konvencije iz 1961. godine.

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije za premještanje dronabinola i njegovih stereoizomera (delta-9-tetrahidrokanabinola) i tetrahidrokanabinol (šest izomera delta-9-tetrahidrokanabinola), koji su psihoaktivni sastojci kanabisa, sa Popisa Konvencije iz 1971. godine i Popisa I Konvencije iz 1961. godine, koja već uključuje kanabis i smolu kanabisa: Komisija je odbila s 23 glasa za, 28 protiv te uz 2 suzdržana glasa preporuke za dodavanje dronabinola i njegovih stereoizomera (delta-9-tetrahidrokanabinol) na Popis I Konvencije iz 1961. godine. Zbog uvjetovanosti uključenih u preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, Komisija stoga nije glasala o preporuci koja se odnosi na brisanje dronabinola i njegovih stereoizomera (delta-9-tetrahidrokanabinol) iz Konvencije iz 1971. godine. Također, Komisija nije glasala o preporuci za premještanje tetrahidrokanabinola (šest izomera delta-9-tetrahidrokanabinola) iz Konvencije iz 1971. godine u Konvenciju iz 1961. godine.

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se ekstrakti i tinkture kanabisa izbrišu sa Popisa I Konvencije iz 1961. godine: Komisija je odlučila s 24 glasova za, 27 protiv te uz 2 suzdržana glasa da neće usvojiti navedenu preporuku.

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije o dodavanju fusnote na Popis I Konvencije iz 1961. godine koja glasi „Pripravci koji pretežno sadrže kanabidiol i ne više od 0,2 posto delta-9-tetrahidrokanabinola nisu pod međunarodnom kontrolom”: Komisija je odlučila sa 6 glasova za, 43 protiv te uz 4 suzdržana glasa da neće dodati navedenu fusnotu.

Zaključno, preporuka Svjetske zdravstvene organizacije o dodavanju određenih pripravaka dronabinola na Popis III Konvencije iz 1961. godine: Kao što je Komisija unaprijed odredila u proceduralnoj odluci usvojenoj na početku sjednice, smatra se da je navedena preporuka odbijena slijedom odbijanja preporuke o dodavanju dronabinola i njegovih stereoizomera (delta-9-tetrahidrokanabinol) na Popis I Konvencije iz 1961. godine.

 

Pozadinske informacije

Prema međunarodnim konvencijama o kontroli droga, Komisija za opojne droge (CND) ovlaštena je odlučivati ​​o opsegu kontrole tvari, stavljajući ih na popise konvencija. Svaka konvencija uključuje niz popisa, koji podrazumijevaju različite režime kontrole. Komisija donosi odluke najčešće jednom godišnje, na temelju preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika (INCB) i država stranaka konvencija.

Nakon kritičkog pregleda kanabisa od strane Stručnog odbora za ovisnost o drogama Svjetske zdravstvene organizacije (ECDD), Svjetska zdravstvena organizacija je u siječnju 2019. godine podnijela Komisiji osam preporuka o kanabisu i tvarima povezanim s kanabisom. Na temelju odluke Komisije br. 62/14 o odgodi glasanja,  kako bi se državama osiguralo više vremena za razmatranje navedenih preporuka, Komisija je vodila dijaloge, uključujući dva međusesijska sastanka, sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije, INCB-a i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC-a) sa ciljem rješavanja otvorenih pitanja.

Podsjećajući na svoj mandat da glasa o preporukama, kako je utvrđeno u međunarodnim konvencijama o kontroli droga,  Komisija je u ožujku 2020. godine (Odluka CND-a 63/14) odlučila nastaviti razmatrati preporuke, imajući na umu njihovu složenost, a kako bi se razjasnile moguće implikacije i posljedice, kao i obrazloženje navedenih preporuka. Komisija je odlučila glasati o preporukama na  ponovljenom 63. zasjedanju, u prosincu 2020., a kako bi se očuvao integritet međunarodnog sustava uvrštavanja tvari na popise konvencija.

Tijekom ljeta 2020. Komisija je održala tematske sastanke o svim preporukama. Navedeni  sastanci održani su kako bi se omogućilo sudjelovanje nacionalnih stručnjaka država članica UN-a. Sastancima je prisustvovalo preko 600 stručnjaka iz više od 100 država članica. Nakon tematskih sastanaka uslijedio je međusesijski sastanak, pružajući drugim dionicima, poput međuvladinih i nevladinih organizacija, mogućnost dijeljenja stavova.

Više informacija:

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63Reconvened_Session_2020/reconvened-session-63-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62Reconvened/ECN72020_CRP19_V2006823.pdf

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Scheduling_Resource_Material/Cannabis/Consultations_with_WHO_Questions_and_Answers_26_November_2019.pdf

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/Mandate-and-Functions_Scheduling.html

Za više informacija o pripremama CND-a i samom postupku glasanja 2. prosinca, molimo kontaktirajte Tajništvo UNODC-a (e-mail: unodc-sgb@un.org ).