Ispitivanje zdravstvene ispravnosti

Ispitivanje vode

Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja, sistematizira i obrađuje podatke o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u Republici Hrvatskoj,  analizira prikupljene informacije i izvještava javnost o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u RH.

U ustanovi se provodi monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće u RH,  prati stanje vodoopskrbe u RH te uzorkuje i analizira uzorke svih vrsta voda (voda za piće, prirodna mineralna, izvorska i stolna voda, voda za potrebe hemodijalize, podzemne vode, površinske vode, otpadne i oborinske vode, vode za kupanje i rekreaciju, tehnološke vode) uključujući terenski i laboratorijski rad.

Više na stranicama Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Ispitivanje hrane

Zdravstveno ispravna hrana je hrana prihvatljiva za konzumaciju i bez štetnih tvari u količinama koje bi akutno ili kronično mogle ugroziti ljudsko zdravlje. Kriteriji zdravstvene ispravnosti hrane ovise o vrsti hrane i sastojaka, rizicima koje nosi okoliš, uporaba agrotehničkih mjera, skladištenja, tehnologije proizvodnje, čuvanja prije i nakon isporuke kupcu te u domaćinstvu.

U sklopu odjela Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji se bave hranom obavljaju se mikrobiološke analize, analize aditiva, alergena, aroma, mirisa, vitamina, mikotoksina, metala i metaloida, GMO, pesticida, hrane za posebne prehrambene potrebe, dodataka prehrani, dječje hrane, pokazatelja kvalitete hrane i izračunavanje RI vrijednosti (preporučeni unos energije i odabranih hranjivih tvari, osim vitamina i minerala za odrasle).

Više na stranicama Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane

Ispitivanje predmeta opće uporabe

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo se ispituju predmeti opće uporabe – ambalaža, posuđe, pribor, oprema i uređaji koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kozmetički proizvodi, posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, dječje igračke, sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu i industriji i ona koja se koriste u proizvodnji i stavljanju hrane na tržište, dezinfekcijska sredstva te insekticidi za kućnu uporabu, duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje, predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, kao i granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda.

Više na stranicama Odjela za predmete opće uporabe