Izvješće – Rad bolnica u Hrvatskoj u 2018. godini

Na stacionarnim odjelima hrvatskih bolnica  bilo je 718.902 hospitalizacije tijekom 2018. godine (u 2017. godini 725.340), uključujući boravke u bolnici zbog poroda, pobačaja i bolničke rehabilitacije. Od toga, 649.169 hospitalizacija je bilo u djelatnostima za liječenje akutnih bolesnika, a  69.733  na djelatnostima za liječenje kroničnih bolesnika.

Ukupan broj hospitalizacija na 100 stanovnika iznosi 16,78 (2017. bio je 16,93/100 stanovnika), a broj hospitalizacija u akutnim bolničkim djelatnostima iznosi 15,15/100 stanovnika.

U hrvatskim je bolnicama u 2018. godini ukupno ostvareno 5.931.261 dana bolničkog liječenja, prosječna dužina liječenja se smanjuje i iznosila je 8,25 dana po jednom boravku (u  2012. godini prosječna dužina liječenja je bila je 9,07 dana po jednom boravku). Od toga je na akutnim bolničkim djelatnostima ostvareno 4.029.473 bolničkih dana, prosječna dužina liječenja u tim bolnicama iznosila je 6,21 dan (u 2017. bila je 6,26 dana).

Ukupna godišnja iskorištenost postelja u hrvatskim bolnicama u 2018. godini iznosila je 70,26% (2017. godine bila je 71,99%). U akutnim bolničkim djelatnostima, godišnja iskorištenost postelja je 74,92% (2017. godine bila je 76,18%).

U dnevnim bolnicama, bolničkim hemodijalizama i jednodnevnim kirurgijama u Hrvatskoj su tijekom 2018. godine zabilježena 613.795 boravka. Najviše boravka u dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama zabilježeno je u internoj medicini (216.413), hemodijalizi (58.810), pedijatriji (56.372), općoj kirurgiji (40.778) i oftalmologiji i optometriji (40.242).

Izvješće – Rad bolnica u Hrvatskoj u 2018. godini – možete vidjeti OVDJE.