Konzultacije o reviziji Smjernica za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom i buprenorfinom (20. i 21. listopada 2020.)

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 20. i 21. listopada 2020. godine, održane su stručne konzultacije na temu izrade/revizije postojećih Smjernica za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom i buprenorfinom na kojima su sudjelovali predstavnici relevantnih zdravstvenih i drugih ustanova.

Tijekom sastanka raspravili su se mogući prijedlozi za reviziju postojećih Smjernica za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom i buprenorfinom koje bi trebale biti usklađene s rezultatima evaluacije provedbe supstitucijske terapije, međunarodnim stručnim smjernicama te zaključcima konzultacija sa stručnjacima koji se bave liječenjem i psihosocijalnim tretmanom osoba s problemom opijatske ovisnosti o drogama.

Usuglašena su područja Smjernica koje je potrebno uskladiti s novijom literaturom te postojećim trendovima te je zaključeno da će se izneseni prijedlozi razmotriti u suradnji sa Ministarstvom zdravstva koje će osnovati radnu skupinu za izraditi prijedlog revidiranih Smjernica.