Natječaj za uključivanje novih škola u mrežu koja promiče zdravlje SHE

Natječaj je zatvoren. Rezultati natječaja objavljeni su na poveznici:

Objava rezultata Natječaja za uključivanje odgojno-obrazovnih ustanova u Mreže škola „SHE” – AZOO


Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje

Uloga je mreže SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation) djelovati kao europska platforma za promicanje zdravlja u školama pružajući informacije, potičući istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje u školama, potičući zajedničku suradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i promicanja zdravlja u školama.

Nova platforma hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje u srednjoškolskom obrazovanju (SHE) do sada je uspostavljena u 11 srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Promicanje zdravlja u školama možemo opisati kao „bilo koju aktivnost koju poduzimamo da bismo unaprijedili i zaštitili zdravlje svih unutar školske zajednice“. Promicanje zdravlja u školama uključuje zdravstveno obrazovanje koje se podučava u razredu, no ono uključuje i napore za stvaranjem zdrave školske okoline, školske politike i nastavnog plana i programa. Promicanje zdravlja u školskom okruženju je pristup cijele škole i uključuje više od škole koja provodi aktivnosti promicanja zdravlja. Škola koja promiče zdravlje bavi se zdravljem i blagostanjem na sustavni i integrirani način prema pisanom planu ili politici škole.

Sve o natječaju i kako se prijaviti nalazi se na poveznici: Natječaj za uključivanje novih škola u mrežu škola koje promiču zdravlje – AZOO

Natječaj će završiti kad se popune raspoloživa mjesta, a najkasnije do 25. srpnja 2022. godine.