Nova adresa prijemne ambulante

Od 9. lipnja 2014. uzimanje mikrobioloških uzoraka, izdavanje nalaza i prijem osobno donesenih uzoraka nalazi se na adresi Rockefellerova 12.

 

Služba za mikrobiologiju