Objavljeno Zajedničko izvješće EMCDDA-a i Europola o utjecaju COVID-19 na tržište droga u EU

Kakav učinak COVID-19 ima na tržište droga u EU? Ova zajednička publikacija EMCDDA-a i Europola analizira utjecaj pandemije na tržište glavnih vrsta droga (kanabisa, heroina, kokaina, amfetamina, NPT-i), uključujući potražnju, proizvodnju, trgovinu i dostupnost. Izvješće ukazuje na više cijene, lokalne nestašice i smanjenu čistoću pojedinih droga, te se primjećuje stalno nasilje među dobavljačima i distributerima. Također pokazuje kako organizirane kriminalne skupine ostaju aktivne i otporne, kako se prilagođavaju modeli prijevoza, trgovačke rute i načii prikrivanja, čak i za vrijeme pandemije.

Zajedničko izvješće EMCDDA-a i Europola o utjecaju COVID-19 na tržište droga u EU