Oboljeli od ospica 2019. godine u Hrvatskoj na dan 7.10.2019.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 7.10.2019. godine zaprimio je dojave o 42 oboljelih od ospica u Hrvatskoj.

Prema županijama distribucija oboljelih od početka 2019. godine je sljedeća: Splitsko-dalmatinska (14 oboljelih), Grad Zagreb (20 oboljelih), Brodsko-posavska županija (5 oboljelih), Zadarska županija (2 oboljelih), Dubrovačko-neretvanska županija (1 oboljeli).

Trenutno novooboljeli od ospica javljaju se isključivo u Gradu Zagrebu. U drugim županijama oboljeli su utvrđeni uglavnom tijekom prve polovice godine.

Od ukupno 42 oboljelih od  ospica, devet je slučaja importirano (zarazu su stekli izvan Hrvatske). 20 osoba zarazilo se u Hrvatskoj u kontaktu s oboljelima od ospica. Za 13 oboljelih ne može se utvrditi izvor infekcije.

17 oboljelih osoba je necijepljeno, 5 oboljelih je nepotpuno cijepljeno (samo jednom dozom cjepiva), 4 oboljele osobe su primile 2 doze cjepiva, a u 16 osoba je cjepni status nepoznat.

Na Slici 1 prikazana je distribucija slučajeva prema dobnim skupinama. Vidljivo je da je najveći broj oboljelih u odrasloj životnoj dobi.

Slika 1. Distribucija slučajeva ospica prema dobnim skupinama, 07. listopada 2019.

U Gradu Zagrebu tijekom 2019. godine oboljelo je 20 osoba. Od ukupnog broja, dvije osobe, oboljele su u veljači i svibnju,  zarazu su stekle van zemlje (importirani slučajevi) i nisu zarazu proširile na druge osobe. Od kraja kolovoza do 7. listopada oboljelo je još 18 osoba u Zagrebu te se prikupljaju epidemiološki podaci i poduzimaju se protuepidemijske mjere. Kod oboljelih osoba kod kojih je rađena genotipizacija utvrđen je genotip D8.

Cjepni obuhvati u Gradu Zagrebu zadovoljavajući su. 2018. godine cijepljeno je 95,8% djece u primovakcinaciji i 94,8% djece u revakcinaciji.

Podsjećamo na važnost cijepljenja prema kalendaru cijepljenja bez odgode kao i nadoknadu propuštenih cijepljenja.

Svaku sumnju na ospice potrebno je odmah prijaviti nadležnoj epidemiološkoj službi radi poduzimanja protuepidemijskih mjera i  sprečavanja daljnjeg širenja.