Od danas cijepljenje odraslih i djece u dobi 5 i više godina na punktu Rockefellerova 4

Na punktu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 4, građani se bez prethodne najave mogu cijepiti:

  • svake srijede od 16.00 do 20.00 sati 

Dostupna su sva cjepiva, a građani mogu primiti prvu, drugu ili treću dozu cjepiva.

Počevši od srijede 15.12. na ovom punktu će se cijepiti i djeca u dobi 5 i više godina, također bez naručivanja i najave. Djeca na cijepljenje dolaze u pratnji roditelja.

Također, roditelji se za cijepljenje mogu javiti izabranom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine kao i školskom liječniku. Potiče se cijepljenje djece u ambulantama no zbog veće dostupnosti i bržeg ostvarivanja prava na cijepljenje zavodi za javno zdravstvo će kada bude potrebno sukladno interesu roditelja u svojim županijama organizirati i cijepljenje na punktovima, kao što HZJZ i ŠNZ organiziraju u Zagrebu na Školi narodnog zdravlja u Rockefellerovoj 4.