Održan godišnji sastanak sa službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo

U organizaciji Službe za suzbijanje zlouporabe droga i Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dana 13. lipnja 2022. godine održan je godišnji sastanak sa službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Sastanak su otvorile dr.sc. Ivana Pavić-Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Dunja Skoko–Poljak, dr. med., načelnica Sektora za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva. Sastanku su, uz djelatnike Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nazočili predstavnici 12 županijskih zavoda za javno zdravstvo i Grada Zagreba.

Glavni cilj sastanka je bio predstaviti i raspraviti prepreke, procese i perspektive u liječenju ovisnosti i daljnjem radu službi s osobitim naglaskom na unapređenje prikupljanja podataka o osobama liječenim zbog problema zlouporabe droga i ovisnosti o drogama te dostave istih u Registar. Na sastanku je dan osvrt i na aktualne trendove, politike i novosti vezane uz liječenje ovisnosti o drogama.

Nakon stručnih predavanja održana je rasprava o mogućnosti poboljšanja praćenja programa i rada službi. Nazočni su se složili da je sustav prikupljanja podataka o psihosocijalnim intervencijama značajan alat koji omogućava praćenje, ali je potrebno njegovo ujednačavanje.

Isto tako, istaknuta je potreba za uspostavom jedinstvenog programskog/informatičkog rješenja svim službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje osoba s problemom ovisnosti u svrhu standardizacije pristupa, olakšanog protoka podataka kao i omogućavanja obrade podataka.

Naglašena je potreba za češćim održavanjem sastanaka službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo u svrhu međusobne podrške, razmjene iskustava, dijeljenja primjera dobre prakse i unapređenja načina rada.