Održan Okrugli stol na temu izazova skrbi i tretmana žena s problemom ovisnosti o drogama

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 9. prosinca 2020. održan je u online formatu Okrugli stol na temu izazova skrbi i tretmana žena s problemom ovisnosti o drogama koji je okupio predstavnike iz zdravstvenog sustava, sustava socijalne skrbi te ostalih relevantnih ustanova. Isti su otvorili pomoćnik ravnatelja HZJZ g. Željko Petković i g. Tatjana Katkić Stanić, voditeljica Sektora za socijalnu politiku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a uvodne prezentacije održale su pravobraniteljica za djecu gđa. Helenca Pirnat Dragičević i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova gđa. Višnja Ljubičić.

Cilj okruglog stola je bio raspraviti važnost razvijanja specifičnih programa tretmana i rehabilitacije usmjerenih prema ženama ovisnicama sukladno njihovim obilježjima utemeljenim na istraživanjima, a osobito ženama trudnicama te ženama ovisnicama s malom djecom, kao i o skrbi za djecu čiji su jedan ili oba roditelja ovisnici. Ujedno je bio i cilj potaknuti pitanje izrade protokola između zdravstvenih ustanova i centara za socijalnu skrb s ciljem jačanja suradnje zdravstvenog i socijalnog sustava u vidu poboljšanja kvalitete usluga koje su pružaju ženama s problemom ovisnosti.

Na Okruglom stolu istaknuta je potreba integracije podataka iz različitih službi s ciljem jačanja suradnje među dionicima u području promicanja skrbi i tretmana žena s problemom ovisnosti, kao i djece čiji su roditelji ovisnici. Također, navedeno je kako bi bilo potrebno potaknuti pitanje izrade protokola suradnje zdravstvenog i socijalnog sustava u vidu poboljšanja kvalitete usluga koje se pružaju ženama s problemom ovisnosti a kako bi se olakšao i ubrzao proces pravodobne i prikladne intervencije naspram žena ovisnica i njihove djece. Ujedno predloženo je da se iznova razmotri mogućnost osnivanja terapijskih zajednica za smještaj žena ovisnica skupa s njihovom malodobnom djecom, kao i da se u okviru revizije Smjernica za farmakoterapiju opijatskih ovisnika razmotri da se u zasebnom djelu specificira vrsta tretmana spomenute ciljane skupine.