Održan Radni sastanak na temu: Definiranje epizode liječenja te usklađivanja TDI indikatora sukladno protokolu 3.0 Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti od drogama

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 22. i 23. listopada 2020. godine uz potporu EMCDDA-a održan je po hibridnom modelu (online i uživo) stručni sastanak na temu indikatora Zahtjevi za liječenjem od ovisnosti o drogama i njegovog usklađivanja s TDI (Treatment Demand Indicator) protokolom EMCDDA 3.0.

Cilj sastanka je bio otvoriti raspravu sa svim relevantnim dionicima koji sudjeluju u prikupljanju i dostavi podataka temeljem indikatora Zahtjevi za liječenjem o definiranju epizode liječenja te alatima za poboljšanje prikupljanja podataka o tretmanu osoba s problemom ovisnosti o drogama, a s ciljem određivanja potreba i nedostataka u sustavu, boljeg tumačenja trendova i kreiranja učinkovitih politika tretmana na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Također tijekom sastanka raspravljeni su i drugi metodološki izazovi vezani za prikupljanje podataka temeljem TDI indikatora kao što je problem definiranja slučaja te bilježenja početka i kraja liječenja na razini ustanove, problem dvostrukog brojanja osoba tijekom iste kalendarske godine, usklađivanje prikupljanja podataka na razini različitih ustanova te različitih sustava kao što je zdravstveni i zatvorski sustav, bilježenja podataka o eksperimentatorima i posebnim skupinama osoba s problemom ovisnosti o drogama kao što su migranti, Romi ili osobe prema nekim drugim obilježjima poput rodilja ovisnica te osoba sa dvojnim dijagnozama i slično.

U tom smislu je posebno raspravljano pitanje internetskog umrežavanja odnosno povezivanja hrvatskog Registra za osobe liječenje od ovisnosti o drogama s drugim informatičkim sustavima poput Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj (CEZIH-a). Ključni zaključak je bio da je potrebno provesti detaljnu analizu sustava prikupljanja podataka temeljem TDI indikatora u Hrvatskoj a kako bi se postigla prilagodba tog sustava zahtjevima EMCDDA ali i nacionalnim potrebama te omogućila bolja analiza i tumačenje trendova na nacionalnoj i lokalnoj razini te na razini Europske unije.