Održana dva ciklusa provedbe edukacija iz područja kvalitetne prevencije ovisnosti u okviru EU Projekta „ASAP training“

U okviru projekta Europske komisije koji se provodi u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom: „Izgradnja učinkovitih preventivnih ishoda diljem EU, temeljen na analizi preventivnog sustava i provedbi profesionalnih treninga/radionica” (eng.: „Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional  training” – ASAP Training), u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održana su dva ciklusa edukacija (u Osijeku od 21.-23. listopada 2020. i u Zagrebu od 28.-30. listopada 2020.) za osnaživanje kompetencija i vještina ključnih stručnjaka, donositelja odluka i kreatora politika u implementaciji standarda kvalitetne prevencije.

Projekt „ASAP trening“ financiran u okviru JUST programa EK-e provodi se u razdoblju od 2019. do 2020. godine, te predstavlja nastavak europskih napora za unaprjeđenje kvalitete preventivnih intervencija koje se provode u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti. Cilj projekta je promicanje kvalitete u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti diljem Europe. U projektu sudjeluje 11 institucija visokog obrazovanja, nevladinog sektora i državnih institucija iz 8 europskih zemalja: Italije, Mađarske, Slovenije, Estonije, Belgije, Poljske, Grčke i Hrvatske.

Iako je prevencijska znanost proteklih godina ostvarila značajne rezultate u prikupljanju dokaza o učinkovitim intervencijama u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti i definiranju standarda kvalitete, potrebno je potaknuti primjenu standarda kvalitete u području prevencije ovisnosti kako bi se osnažio i podržao sustavni pristup u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti.

ASAP projekt temelji se na podacima o ključnim institucijama i sustavima za prevenciju droga i ovisnosti u Europi te na izradi preporuka o unaprjeđenju kvalitete preventivnih intervencija i aktivnostima koje obuhvaćaju edukacije. Projekt podržavaju brojne međunarodne institucije među kojima i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

U okviru ASAP-Treninga uloženo je u unaprjeđenje kompetencija i vještina potrebnih u području prevencijskog rada o standardima kvalitete i prevencijskoj znanosti, te je iz Republike Hrvatske početkom 2020. godine educirano 4 osoba za glavne tzv. „master“ trenere koji su odgovorni za daljnje pružanje treninga istog sadržaja s nacionalne razine silazno za donositelje odluka u području prevencije ovisnosti.

Koncept treninga temelji se na sudjelovanju (trodnevna radionica) i učenju na daljinu. Kao podrška učenju na daljinu uspostavljena je platforma koja uključuje okruženje online učenja i Virtualnu Zajednicu Praktičara (VZP) što doprinosi razmjeni dobrih praksi.

U proteklom razdoblju od 21. – 23. listopada u Osijeku, te od 28. – 30. listopada 2020. u Zagrebu, u skladu s preporučenim epidemiološkim mjerama održana su dva ciklusa ASAP treninga, pri čemu je u području znanstveno utemeljene prevencije korištenja sredstava ovisnosti educirano sveukupno 27 ključnih ljudi (donositelja odluka i kreatora politika u području prevencije ovisnosti i to: predstavnika tijela državne i lokalne uprave i samouprave, članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta, članova Povjerenstva za procjenu kvalitete preventivnih projekata, školskih koordinatora programa prevencije ovisnosti i drugih stručnjaka koji mogu utjecati na izgradnju učinkovitijeg preventivnog sustava.)

Sudionicima su predstavljene najnovije informacije iz prevencijske znanosti koje pomažu pri planiranju preventivnih strategija, a nakon održane osnovne edukacije uživo, slijedi napredni trening kroz e-učenje koji će trajati do veljače 2021. godine.