Održana edukacija za medicinske sestre iz timova školske medicine o cijepljenju i komunikaciji o cijepljenju protiv HPV-a

U utorak 18.6.2024. u hotelu Academia u Zagrebu održana je edukativna radionica za medicinske sestre iz timova školske medicine na temu cijepljenja protiv HPV-a i komunikacije o cijepljenju s djecom, roditeljima i drugim zdravstvenim djelatnicima, a s konačnim ciljem podizanja razine povjerenja u cjepivo protiv HPV-a. Ovu jednodnevnu edukaciju organizirao je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u okviru projekta PartnERship to Contrast HPV – PERCH.

Osnovni cilj PERCH projekta je podržati zemlje u dostizanju cilja eliminacije raka vrata maternice i drugih oblika raka uzrokovanih infekcijom HPV-om. Neizostavan korak do tog cilja je cijepljenje >90 % djevojčica u dobi do 15 godina cjepivom protiv HPV-a, kao i značajno povećanje broja cijepljenih dječaka, do 2030. godine.

Edukaciju su razvili i proveli djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, a obuhvatila je sve relevantne teme, uključujući patogenezu, dijagnostiku i epidemiologiju bolesti povezanih s HPV-om, sve aspekte prevencije HPV-a i elemente komunikacijskih vještina. Edukacija je podijeljena u 2 modula: „Medicinske i epidemiološke osnove HPV-a i cijepljenja protiv HPV-a” i „Komunikacija o cjepivu protiv HPV-a u medicinskoj praksi/zdravstvu”.

U sklopu projekta planira se provesti ukupno 2 edukacije kojima bi se obuhvatila većina medicinskih sestara iz timova školske medicine u Hrvatskoj kako bi osnažile i teoretsku i praktičnu osnovu za uspješnu i djelotvornu komunikaciju o cijepljenju.

Trajanje projekta PERCH: 30 mjeseci (1.11.2022.-30.04.2025.)

Letak s informacijama o projektu

Tagovi