Održana prva sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Priopćenje

Pod predsjedanjem potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića danas je održana 1. konstituirajuća sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga VRH.

Budući su politike prema svim vrstama ovisnosti suočene, osobito tijekom COVID-19 pandemije, sa nizom izazova koji se reflektiraju u društvenim promjenama, starim i novim oblicima ovisnosti i s njima povezanim novim obrascima korištenja ilegalnih i legalnih sredstava ovisnosti te pojavi cijelog niza ponašajnih ovisnosti, od strane Povjerenstva podržani su novi strateški dokumenti Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti 2021.-2030. i prateći Akcijski plan za razdoblje 2021.-2025. koji će se uputiti u daljnji postupak donošenja. Potpredsjednik Božinović istaknuo je kako su, uzimajući u obzir nove trendove i izazove, Nacionalna strategija i Akcijski plan, rezultat rasprava o potrebi redefiniranja i preusmjeravanja dosadašnjeg nacionalnog strateškog okvira na području politika prema ovisnostima na način da se umjesto pojedinačnih strategija koje su u prethodnom razdoblju bile na snazi i u nadležnosti različitih resora, izradi jedinstveni strateški dokument koji će biti usmjeren ne sve vrste ovisnosti i na ovisnička ponašanja koja štetno utječu na zdravlje i razvoj pojedinca. Nacionalna strategija sadržava prioritete kojima se osiguravaju učinkoviti odgovori na modalitete i trendove pojavnosti konzumiranja i zlouporabe sredstava ovisnosti i ovisnička ponašanja u društvu i stavlja naglasak na područja i izazove u kontekstu aktualnih međunarodnih i nacionalnih potreba.

Povjerenstvo je usvojilo i Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2018.- 2020. Trendovi zlouporabe droga u Hrvatskoj govore u prilog tome da je u posljednjih nekoliko godina došlo do stabilizacije broja liječenih osoba, te kriminaliteta vezanog za kaznena djela zlouporabe droga, a bilježi se i rekordan broj zapljena svih vrsta droga. Unatoč pozitivnim rezultatima, aktualna istraživanja o prevalenciji i učestalosti konzumacije droga u Hrvatskoj ukazuju kako je u narednom razdoblju potrebno dodatno osnažiti aktivnosti usmjerene na smanjene potražnje i ponude droga te će u tom cilju Povjerenstvo intenzivirati provedbu aktivnosti usmjerenih na prevenciju ovisnosti, edukaciju stručnjaka i informiranje javnosti o štetnim posljedicama rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja, ali i inicirati provedu odgovarajućih mjera s kojima će se ojačati kapaciteti postojeće infrastrukture sustava tretmana ovisnosti.

Na sjednici se raspravljalo i o novom Protokolu o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge i Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj, koji ima za cilj osigurati pravovremenu i brzu reakciju od strane nadležnih tijela u slučaju pojave novih droga kao i objektivne, pouzdane, kvalitetne i usporedive informacije o dostupnosti i ponudi droga u Hrvatskoj te povezanim rizicima, kao temelja za suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i sudjelovanja RH u sustav prikupljanja podataka o drogama iz cijele Europe.