Održana Regionalna edukacija o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama

(11. – 12. studeni 2021., Osijek)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je  Regionalnu edukaciju o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, koja je održana 11. i 12. studenog 2021. u Osijeku.

Osnovni cilj spomenute edukacije bio je uspostaviti partnersku suradnju među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini u provedbi navedenog Projekta, te samim tim pridonijeti učinkovitoj provedbi projektnih aktivnosti i boljoj društvenoj reintegraciji liječenih ovisnika. Osim navedenog, jedan od ciljeva Regionalne edukacije je i raspraviti mogućnosti prilagodbe Projekta resocijalizacije i Protokola novim izazovima u konceptu oporavka od ovisnosti te raspraviti mogućnosti i izazove provedbe istog u praksi. Na edukaciji je sudjelovalo 30-tak osoba iz različitih ustanova i udruga koje sudjeluju u  provedbi Projekta resocijalizacije na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Rasprava se vodila oko dvije ključne teme koje su se odnosile na poticanje školovanja i zapošljavanja osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama osobito onih čije su psihofizičke mogućnosti umanjenje zbog dugotrajnog korištenja droga i pridruženih zdravstvenih teškoća  te problema stigmatizacije osoba s problemom ovisnosti o drogama koji značajno utječe na uspješnu provedbu Projekta i uključivanje tih osoba u društvenu zajednicu.

Ključni zaključci navedene edukacije bili su:

  • Potrebno je usmjeriti pozornost na kreiranje destigmatizirajućih politika u području droga kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini putem različitih aktivnosti zagovaranja, informiranja i senzibilizacije cjelokupne javnosti, stručnjaka i osobito poduzetnika za problem ovisnosti o drogama i resocijalizaciju osoba s problemom ovisnosti o drogama
  • Potrebno je poticati socijalno zadružno poduzetništvo osoba liječenih zbog problem ovisnosti kako putem financiranja njihovih programa tako i putem poreznih olakšica te drugih olakšica koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada