Panel rasprava – Uloga psihološke prve pomoći u unaprjeđenju mentalnog zdravlja

Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2016. Služba za promicanje zdravlja organizira Panel raspravu na temu Uloga psihološke prve pomoći u unaprjeđenju mentalnog zdravlja, koja će se u petak, 7. listopada 2016. godine, održati  u  Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 12, Zagreb, s početkom u 10.00 sati.

Ulaganje u psihološku prvu pomoć je dio dugoročnog nastojanja da se svakoj osobi u aktutnom stresu pruži podrška, te da se onima čije potrebe nadilaze samu prvu psihološku pomoć pruži dodatna medicinska ili psihosocijalna pomoć i podrška. Pokazala se posebno važnom primjerice zaposlenima u hitnim službama (vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć), koji se gotovo svakodnevno susreću s osobama koje su proživjele stresnu situaciju.

Panel rasprava je zamišljena kao multisektorski pristup u kojem će stručnjaci različitih struka, iz akademske i stručne zajednice kao i sustava javnog zdravstva, desetominutnim izlaganjem dati osvrt na temu psihološke prve pomoći polazeći od područja svog rada i djelovanja te izazova s kojima se susreću. Ovom panel raspravom između ostalog želimo stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja pružiti bolji uvid u razumijevanje uloge i doprinosa pojedinih sektora i struka u implementaciji psihološke prve pomoći u području unaprjeđenja i zaštite mentalnog zdravlja. Također želimo ukazati na važnost educiranja javnosti i stručnjaka o tome što je prva pomoć u području mentalnog zdravlja, te dosadašnja iskustva.

Program panel rasprave:

10.00 – 10.15 Pozdravni govori

Uvodni govor i osvrt na program

10.15 – 10.30 Uvodno predavanje:

Dr. sc. Ljiljana Muslić, prof psihologije

Odsjek za promicanje mentalnog zdravlja

Odjel za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti sa savjetovalištem

Služba za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

10.30 – 11.15 Pogled na važnost psihološke prve pomoći u zaštiti i unaprjeđenju zdravlja pojedinaca i zajednice iz kuta različitih profesija i sustava:

 

prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Predstojnica Katedre za kliničku i zdravstvenu psihologiju, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

Nacionalni je predstavnik u međunarodnom udruženju za istraživanje stresa i anksioznosti (Stress and Anxiety Research Society)

Članica stručnog razreda za kliničku psihologiju Hrvatske psihološke komore

 

doc.dr. sc. Marijana Kletečki Radović

Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nositeljica kolegija Socijalni rad s pojedincem i Socijalni rad u području mentalnog zdravlja

Predstavnica Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika

 

Andrea Jambrošić Sakoman, dr. med., spec. psihijatar

Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje uzrokovane stresom

Klinike za psihijatriju KB Dubrava, Zagreb

11.15 – 11.45 PAUZA
11.45 – 12.15 Psihološka prva pomoć u kriznim situacijama većeg razmjera:

 

Goranka Petrović, dr. med., spec. epidemiologije i zdravstvene ekologije

Služba za epidemiologiju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Koordinatorica CARE projekta (Zajednički pristup zdravlju izbjeglica i drugih migranata) u sklopu Trećeg programa za akciju EU na području zdravlja

 

mr. sc. Dragan Jusupović, prof. psihologije

Izvršni direktor Društva za psihološku pomoć (DPP), udruge civilnog društva

DPP ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihosocijalne pomoći i podrške pojedincima, obiteljima i zajednicama u krizi te koordinaciji mreže timova za psihološke krizne intervencije

12.15– 12.30 Prva pomoć i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici:

 

Suzana Fabijanić, dr. med., spec. školske medicine

Voditeljica Odsjeka za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

 

prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., spec. javnog zdravstva

Voditeljica Odjela za koordinaciju nacionalnih aktivnosti promicanja zdravlja

Služba za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

RTA Twinning projekta „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“

12.30– 13.00 ZAVRŠNA RASPRAVA