Patronažne sestre u provedbi Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka

 

Kako bi se patronažne sestre što kvalitetnije i aktivnije uključile u provedbu Nacionalnih programa otkrivanja raka, danas se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo održala mala edukacija za županijske koordinatore Nacionalnih programa.

  • Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na otvaranju sastanka koordinatora Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka, koji je organiziran u svrhu edukacije i aktivnog uključenja patronažnih sestara u ove programe. Njihov svakodnevni posao na terenu i neposredna povezanost s korisnicima zdravstvene zaštite te teritorijalni djelokrug rada idealan je za njihovo znatno sudjelovanje u ovim programima – rekao je u svom pozdravnom govoru doc. dr. sc. Ranko Stevanović, v.d. ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te dodao kako su od početka provedbe programa, neki od koordinatora već ostvarili uspješnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja koji provode ove programe, no kako su programi reorganizirani te je u tijeku informatizacija, otvaraju se mogućnosti i za jedinstveni pristup patronažnih sestara. Upravo s tom namjenom pripremljen je i priručnik “Patronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka” kako bi se one mogle dodatno informirati o samim procesima i organizaciji programa, a sadrži i učestala pitanja i odgovore kako bi im bio olakšan rad na terenu. U pripremi materijala za edukaciju su uključeni županijski i sva tri nacionalna koordinatora koji su napomenuli kako se tijekom slijedeće godine planira priprema edukativnih materijala za ostale djelatnike programa te će biti prilike za nastavak suradnje.