Predstavljanje Studije o analizi terapijskih, zakonodavnih i financijskih pretpostavki i uvjeta za provedbu Pilot projekta uvođenja distribucije supstitucijske terapije metadona i buprenorfina u ljekarnama

(Zagreb, 10. prosinca 2021.)

 

Na skupu održanom 10. prosinca 2021. u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavnicima resorniih ministarstava, županijskih zavoda za javno zdravstvo, bolničkih ustanova te relevantnih komora predstavljeni su rezultati Studije o analizi terapijskih, zakonodavnih i financijskih pretpostavki i uvjeta za provedbu Pilot projekta uvođenja distribucije supstitucijske terapije metadona i buprenorfina u ljekarnama.

 

U suradnji Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u tijeku je provedba pripremnih aktivnosti s ciljem revizije postojećih Smjernica za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom i Smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika buprenorfinom koje su donesene 2006. godine, a kako bi se iste uskladile sa rezultatima evaluacije provedbe supstitucijske terapije, smanjila mogućnosti zlouporabe terapije, povećala ušteda u troškovima izdavanja i liječenja neželjenih kliničkih događaja.

 

U okviru navedenih aktivnosti, uz potporu Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od strane Hrvatske ljekarničke komore u 2021., izrađena je Studija o analizi terapijskih, zakonodavnih i financijskih pretpostavki i uvjeta za provedbu Pilot projekta uvođenja distribucije supstitucijske terapije metadona i buprenorfina u ljekarnama.

 

Svrha Studije bila je provesti analizu opravdanosti novog načina izdavanja supstitucijske terapije kao i definiranje stručnih, zakonodavnih i financijskih pretpostavki i procedura za njegovu integraciju u hrvatski zdravstveni sustav te aspekata izmjene načina izdavanja supstitucijske terapije pacijentima koji u svojoj terapiji imaju metadon i buprenorfin.