Preporuke za cijepljenje odraslih osoba protiv pneumokoka

Pneumokokno cijepljenje osoba pod povećanim rizikom je definirano tzv. Programom 2 i na temelju procjene potrebnih količina nabavlja se cjepivo centraliziranim putem za osobe s indikacijama.

Prema Programu 2, polisaharidno pneumokokno cjepivo je preporučeno i besplatno za sve osobe starije od dvije godine sa sljedećim medicinskim indikacijama:

 • funkcionalna ili anatomska asplenija
 • imunokompromitirane osobe (zbog osnovne bolesti ili terapije koju osoba prima)
 • imunokompetentne osobe s kroničnim bolestima srca, pluća, bubrega, jetre, dijabetesom melitusom, alkoholizmom, kohlearnim implantatima i stanjima koja dovode do izloženosti cerebrospinalnog likvora infekciji/istjecanja cerebrospinalnog likvora

Dakle, vrlo su široke indikacije za polisaharidno pneumokokno cjepivo.

Konjugirano pneumokokno cjepivo je preporučeno i besplatno za cijepljenje svih osoba od dva mjeseca starosti nadalje  sa sljedećim medicinskim indikacijama:

 • funkcionalna ili anatomska asplenija
 • imunokompromitirane osoba (zbog osnovne bolesti ili terapije koju osoba prima)
 • imunokompetentne osobe s kohlearnim implantatima i stanjima koja dovode do izloženosti cerebrospinalnog likvora (CSL) infekciji/istjecanja CSL-a

Cijepljenje zdravih osoba starijih od 65 godina  protiv pneumokoka nije predviđeno Programom 2.

Tablični prikaz preporuka za cijepljenje odraslih osoba protiv pneumokokne bolesti:

 

Pravila za primjenu polisaharidnog pneumokoknog cjepiva kod odraslih osoba:

 1. Docjepljuju se samo imunokompromitirane osobe i osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom. Prema većini  važećih smjernica, takve osobe se samo jednom docjepljuju pet godina nakon prvog cijepljenja  tj. više se ne docjepljuju svakih pet godina.
 2. Ako je prva doza polisaharidnog cjepiva primijenjena nakon 65. rođendana, ne docijepljuje se drugom dozom nakon pet godina, neovisno o indikaciji za cijepljenje.

Pravila za primjenu konjugiranog pneumokoknog cjepiva kod odraslih osoba:

Otkad je konjugirano pneumokokno cjepivo registrirano za sve dobne skupine, zbog bolje imunogenosti ovog cjepiva u odnosu na polisaharidno, važeće smjernice za cijepljenje osoba pod povećanim rizikom od pneumokokne bolesti uključuju davanje jedne doze konjugiranog pneumokoknog cjepiva svim imunokompromitiranim osobama,  osobama s asplenijom, osobama s kohlearnim implantatima odnosno stanjima koja dovode do izloženosti cerebrospinalnog likvora (CSL) infekciji/istjecanja CSL-a.

Obratite pažnju na to da su indikacije za primjenu konjugiranog cjepiva uže od indikacija za polisaharidno cjepivo.

Pri tome potrebno je držati se slijedećih pravila pri cijepljenju odraslih osoba za koje je indicirano i konjugirano cjepivo:

 1. Ako osoba nije primila niti jednu dozu pneumokoknog cjepiva, preporučuje se prvo primijeniti konjugirano cjepivo, a nakon najmanje dva mjeseca može primiti prvu (ili jedinu, ovisno o bolesti i dobi osobe) dozu polisaharidnog pneumokoknog cjepiva.
 2. Ako je osoba već primila jednu dozu polisaharidnog pneumokoknog cjepiva, razmak do primjene konjugiranog cjepiva treba biti najmanje godinu dana.

Ako je toj osobi potrebna druga doza polisaharidnog cjepiva, ona se  može dati minimalno dva mjeseca nakon primjene konjugiranog cjepiva  i pet godina od primjene prve doze polisaharidnog cjepiva.

Evo nekoliko primjera:

 • Splenektomirana osoba u dobi od 20 godina koja se uopće nije cijepila protiv pneumokoka,  treba najprije  primiti konjugirano cjepivo,  a potom nakon najmanje dva mjeseca  prvu dozu polisaharidng  cjepiva, te se nakon 5 godina docijepiti drugom dozom polisaharidnog cjepiva tj. sa 25 godina. Ako je osoba  već primila jednu dozu polisaharidnog cjepiva, treba primiti konjugirano najmanje godinu dana nakon prve doze polisaharidnog, a drugu dozu polisaharidnog cjepiva najmanje dva mjeseca nakon konjugiranog i najmanje pet godina nakon prvog polisaharidnog. Ako je osoba već cijepljena sa dvije doze  polisaharidnog cjepiva i uopće nije primila konjugirano cjepivo, treba primiti konjugirano najmanje godinu dana nakon druge doze polisaharidnog cjepiva;
 • Osoba u dobi od 30 godina s dijagnosticiranom  kardiomiopatijom treba primiti samo jednu dozu polisaharidnog cjepiva i nije potrebno docjepljivanje drugom dozom;
 • Splenektomirana  osoba starija od 65 godina  koja uopće nije cijepljena protiv pneumokoka,  treba prvo primiti konjugirano cjepivo te nakon minimalno 8 tjedana jednu (i jedinu) dozu polisaharidnog tj. ne docjepljuje se drugom dozom polisaharidnog cjepiva.  Ako je osoba već primila polisaharidno cjepivo, treba proći najmanje godinu dana do primjene konjugiranog cjepiva;
 • Osoba starija od 65 godina sa kardiomiopatijom treba primiti samo jednu dozu polisaharidnog cjepiva protiv pneumokoka.

Izuzetak od gore navedenog pravila za primjenu konjugiranog pneumokoknog cjepiva su osobe kod kojih je provedena transplantacija koštane srži, koje se cijepe po drukčijoj shemi, u skladu s Krohem smjernicama.

Autor: Prim.dr.sc.Bernard Kaić, dr.med.