PRIMJENA ODLUKE O POVLAŠTENOJ CIJENI TESTIRANJA na SARS-CoV-2 RT-PCR-3 ciljne sekvence, testiranje na COVID-19 (RT-PCR)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je odluku o 50 % nižoj cijeni u odnosu na cijenu određenu Cjenikom Zavoda za testiranje za pripadnike Hrvatske gorske službe spašavanja, članove sportskih udruga i sportskih društava udruženih u sportske saveze osoba s invaliditetom (paraolimpijci i gluhi sportaši) te sportaše i članove stručnih stožera kojima je testiranje neophodan uvjet za daljnje trenažne i natjecateljske aktivnosti, a isto je propisano pravilima sportskih federacija ili nacionalnim propisima zemalja u kojima se odvija natjecanje ili pripreme sportaša i ne ostvaruju pravo na financiranje testa na teret HZZO-a.

Tko ima pravo na povoljniju cijenu:

– svi kategorizirani sportaši u pojedinačnim sportovima (s valjanom kategorizacijom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih)

– sportaši seniorskog uzrasta (seniori/seniorke) u ekipnim sportovima čiji klubovi se natječu u hrvatskim klubovima 1. i 2. lige, kao i sportaši kadetskih i juniorskih ekipa tih klubova

– članovi svih nacionalnih selekcija za potrebe natjecanja i priprema nacionalnih selekcija u svim uzrastima

– drugi sportaši koji ne ostvaruju neki od navedenih uvjeta, ali samo za natjecanje međunarodne razine

– učenici i studenti samo za službena natjecanja nacionalne razine u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog akademskog sportskog saveza te za natjecanja međunarodne razine na koja odlaze u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog akademskog sportskog saveza

– treneri i drugi neophodni članovi stručnih stožera ako i za njih postoji obveza testiranja.

Opravdana svrha testiranja:

– na povoljniju cijenu imaju pravo samo sportaši i članovi stručnih stožera kojima je testiranje neophodan uvjet za daljnje trenažne i natjecateljske aktivnosti, a isto je propisano pravilima sportskih federacija ili nacionalnim propisima zemalja u kojima se odvija natjecanje ili pripreme sportaša i ne ostvaruju pravo na financiranje testa na teret HZZO-a

– povoljnija cijena ne može se koristiti za osobne svrhe kada ne postoji jasan razlog i obveza provedbe testiranja u sportske svrhe.

Način ostvarivanja prava na povoljniju cijenu u HZJZ-u:

– za kategorizirane sportaše u pojedinačnim sportovima testiranje s HZJZ-om može dogovoriti nacionalni sportski savez, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih

– za sportaše u ekipnim sportovima za potrebe klupskih natjecanja klub dogovara testiranje s HZJZ-om

– za sportaše članove nacionalnih selekcija testiranje s HZJZ-om dogovaraju nacionalni sportski savezi, Hrvatski paraolimpijski odbor (za sportaše s invaliditetom) i Hrvatski sportski savez gluhih (za gluhe sportaše)

– za druge sportaše koji ne ostvaruju neki od navedenih uvjeta, ali samo za natjecanje međunarodne razine testiranje s HZJZ-om dogovaraju nacionalni sportski savezi, Hrvatski paraolimpijski odbor (za sportaše s invaliditetom) i Hrvatski sportski savez gluhih (za gluhe sportaše)

– za učenike i sportaše testiranje s HZJZ-om dogovaraju Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski akademski sportski savez

– za trenere i druge neophodne članovi stručnih stožera ako i za njih postoji obveza testiranja dogovara ista pravna osoba koja dogovara i za njihove sportaše

– za malodobne sportaše prijavitelj mora pribaviti suglasnost roditelja ili staratelja.

Kontakt za ostvarivanje prava:

Sportaše za testiranje MORAJU naručiti nacionalni sportski savezi/klubovi i krovne sportske organizacije putem mail adrese covid@hzjz.hr te se testiranja mogu odraditi samo u svrhu sudjelovanja u ligaškim i drugim službenim natjecanjima odnosno treninzima, što mora biti jasno naznačeno prilikom naručivanja.