Otvara se nova zagrebačka lokacija za testiranje na koronavirus

Na istočnom parkiralištu Zagrebačkog Velesajma danas, 24. listopada, u 9.15 sati otvara se nova lokacija za testiranje na koronavirus gdje će se provoditi testiranja svaki dan od 8 do 11 sati.

Za sada nije potrebno da se građani naručuju. Poželjno je pripremiti podatke: ime i prezime, datum rođenja OIB, MBO, e- adresa na koju se očekuje nalaz, odnosno ispuniti obrazac koji se nalazi na poveznici: obrazac

Lokaciju su omogućili Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” kako bi se smanjile gužve na Gupčevoj zvijezdi te u Rockefellerovoj i Mirogojskoj ulici jer se na novoj lokaciji nalazi veliki parking dostatan za sve koji će doći na testiranje.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo od početka pandemije provodi PCR testiranja na virus SARS-CoV-2 te se dnevno obradi i do 1400 uzoraka od kojih približno 400 otpada na HZJZ, a ostali pristižu iz petnaestak ustanova (županijski zavodi za javno zdravstvo i opće bolnice) diljem Hrvatske.