Program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva od 2016. do 2018. godine

Program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, heamophilus influenzae – invazivne bolesti i meningokokne bolesti u 2016. – 2018. godini.

Program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva – 2016. – 2018.