Promjenjiva uloga Europe u širenju tržišta kokaina i metamfetamina

Uloga Europe u međunarodnoj proizvodnji i trgovini drogom se mijenja, pokazuju nove analize koje su 6. svibnja 2022. na tiskovnoj konferenciji objavili Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europol. U dubinskom pregledu tržišta kokaina i metamfetamina, agencije ukazuju na povećane proizvodne aktivnosti u Europi te kako suradnja između kriminalnih skupina diljem svijeta stvara nove sigurnosne prijetnje i širi tržište.

Nove analize pokrivaju trendove duž opskrbnog lanca od proizvodnje i trgovine do distribucije i uporabe. Opisuju veliko i rastuće tržište kokaina i trenutno malo, ali stalno rastuće tržište metamfetamina u EU-u. Također upozoravaju na povećanu prijetnju koju predstavljaju inovacije u proizvodnim procesima i kemijski prekursori a ujedno upozoravaju i na rastući raspon ostalih proizvoda koji mogu biti opasni za potrošače.

Direktor EMCDDA-a, g. Alexis Goosdeel je rekao: „Naše nove analize pokazuju da se sada suočavamo s rastućom prijetnjom sve raznolikijeg i dinamičnijeg tržišta droga, koje je potaknuto bližom suradnjom između europskih i međunarodnih kriminalnih organizacija. To je rezultiralo rekordnom razinom dostupnosti droga, rastućim nasiljem i korupcijom te većim zdravstvenim problemima. Kao odgovor, moramo biti još osjetljiviji na signale koji dolaze s tržišta i ulagati u bolje koordinirano djelovanje, ne samo u Europi, već i s našim međunarodnim partnerima u zemljama proizvođačima i tranzitnim zemljama.“

Europa je glavna regija za proizvodnju sintetičkih droga, kako za domaće tako i za vanjska tržišta. Sve je više i ključna točka za prekrcaj droge koja potječe odnekud i namijenjena je drugim regijama svijeta. I za kokain i za metamfetamin, postoje dokazi da su latinoameričke i europske kriminalne skupine partneri u proizvodnji, trgovini i distribuciji.

Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle naglašava: „Trgovina ilegalnim drogama i dalje dominira teškim i organiziranim kriminalom u EU-u, a gotovo 40% kriminalnih mreža prijavljenih Europolu, a koje djeluju na međunarodnoj razini, aktivno je u trgovini drogom. Borba protiv ove ilegalne trgovine ključni je prioritet za Europol i EU. Današnja analiza podupire nas u razumijevanju tržišne dinamike i ključna je za formuliranje učinkovitih odgovora za provedbu zakona“.

Današnji nalazi temelje se na podacima i informacijama iz EMCDDA-ovog sustava za praćenje droga i na operativnim obavještajnim podacima Europola o organiziranom kriminalu. Koristeći pristup procjena prijetnji, agencije predstavljaju ključna područja djelovanja na razini EU-a i država članica. To uključuje: brzo prepoznavanje novih zdravstvenih i sigurnosnih prijetnji, ulaganje u forenzičke i toksikološke kapacitete kako bi se održalo korak s inovacijama, usmjereno djelovanje na lanac opskrbe ilegalnim drogama i smanjenje ranjivosti na vanjskim granicama.

 

Kokain — rekordne zapljene i povećanje proizvodnje u Europi

Današnja analiza pokazuje da se europsko tržište kokaina širi, potaknuto neviđenom razinom trgovine koja dovodi do povijesno visoke dostupnosti. Visoka razina proizvodnje kokaina u Južnoj Americi rezultirala je rekordnim zaplijenjenim količinama u Europi. Europa je također odredište i tranzitna zona za kokain za Bliski istok i Aziju. Više proizvodnje također se sada odvija unutar Europe, što ukazuje na promjene u ulozi regije u međunarodnoj trgovini kokainom. Veliki broj pojedinaca i kriminalnih mreža oblikuju složenu opskrbu kokainom za EU i unutar nje. Potencijalne pojave novih proizvoda od kokaina na tržištu, koji se mogu pušiti, izazivaju zabrinutost u vezi s budućim zdravstvenim rizicima.

Kokain je druga najčešće konzumirana ilegalna droga u EU-u nakon kanabisa, s tržišnom maloprodajnom vrijednošću u 2020. procijenjenoj na 10,5 milijardi eura (raspon od 7,7 do 12,8 milijardi eura). Oko 3,5 milijuna Europljana (15-64 godine) izvještava da su koristili tu drogu u prošloj godini, dok ju je njih 14 milijuna koristilo tijekom života. Dok je upotreba kokaina i dalje koncentrirana na jugu i zapadu Europe, čini se da se tržište širi prema istoku.

Četvrtu godinu zaredom u Europi su 2020. zaplijenjene rekordne količine kokaina (214,6 tona), što je povećanje od 6% u odnosu na 2019., što ukazuje na visoku dostupnost droge. Tri zemlje — Belgija (70 t), Nizozemska (49 t) i Španjolska (37 t) — činile su oko tri četvrtine europskog ukupnog iznosa, ali su velike količine zaplijenile i Italija (13,4 t), Francuska (13,1 t). ), Njemačka (11 t) i Portugal (10 t). Većina kokaina zaplijenjenog u Europi stiže pomorskim kontejnerima. Ulazne točke za pošiljke kokaina se diversificiraju, s većim količinama zaplijenjenim u lukama u istočnoj Europi i Turskoj.

Većina proizvodnje kokaina još uvijek se odvija u Kolumbiji, Boliviji i Peruu. Nova analiza međutim opisuje kako se prerada kokaina sada odvija unutar Europe (uglavnom u Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj). Velike količine kemijskih prekursora korištenih u proizvodnji kokaina zaplijenjene su iz laboratorija za ilegalnu proizvodnju i na europskim granicama. Nedavni podaci također upućuju na to da su velike količine kokaina u prahu prerađene u Europi od međuproizvoda, poput koka paste i kokainske baze. Neki od njih se krijumčare iz Južne Amerike u nosivim materijalima (npr. drveni ugljen, plastika), a zatim izvlače u specijaliziranim postrojenjima. Dostupnost velikih količina kokainske baze i paste od kokaina u Europi stvara rizik od pojavljivanja novih proizvoda od kokaina koji se mogu pušiti, što predstavlja znatne zdravstvene i socijalne rizike.

 

Metamfetamin — malo, ali stalno rastuće tržište

Metamfetamin – najšire konzumirana sintetička stimulativna droga na svijetu – još uvijek igra relativno malu ulogu na europskom tržištu droga. Ipak, najnovija analiza pokazuje rastuću prijetnju koju ova droga predstavlja u regiji, kako se dostupnost povećava i upotreba se širi na nova područja. Metamfetamin se proizvodi unutar EU za opskrbu domaćih i vanjskih tržišta. Europa je također odredište i tranzitna zona za ovu drogu iz drugih proizvodnih središta (npr. Iran, Nigerija, Meksiko) koja putuje u Aziju i Oceaniju. Nova industrija metamfetamina u Afganistanu predstavlja prijetnju EU, s obzirom na konkurentne cijene i davno uspostavljene rute trgovine drogom u Europu.

Današnja analiza pokazuje da dugoročni trendovi ukazuju na stabilnu ekspanziju tržišta. Između 2010. i 2020. broj zapljena metamfetamina u EU 27 više se nego udvostručio (s 3 000 na 6 200), dok su se zaplijenjene količine povećale za 477% odnosno na 2,2 tone u 2020. (EU 27).

U 2020. devet država članica EU prijavilo je ukidanje 215 laboratorija za metamfetamin. Povijesno gledano, proizvodnja u Europi obično se odvijala u malim, ali raširenim “kuhinjskim” laboratorijima u Češkoj i susjednim zemljama. Iako oni još uvijek postoje, sada raste zabrinutost za proizvodne pogone smještene u Belgiji i Nizozemskoj, gdje se metamfetamin može proizvoditi u znatno većim razmjerima.

Postrojenja za metamfetamin otkrivena u Belgiji i Nizozemskoj povećala su se u veličini, sofisticiranosti i proizvodnji od 2019. Prepoznajući profitabilnost metamfetamina, sada se vidi da europski proizvođači sintetičkih droga surađuju s meksičkim kriminalnim skupinama na razvoju proizvodnih procesa i iskorištavanju postojeće infrastrukture u Europi. Osim metamfetamina proizvedenog u Europi, u EU su od 2019. zaplijenjene tonske količine droge podrijetlom iz Meksika, što također ukazuje na suradnju europskih i meksičkih kriminalnih mreža.

Dodatni razvoj događaja je proizvodnja metamfetamina koja se odvija u Afganistanu, iako se čini da ta zemlja trenutno nije glavni izvor opskrbe EU. Ipak, s obzirom na relativno nisku veleprodajnu cijenu afganistanskog metamfetamina, kriminalne mreže mogu smatrati ekonomski privlačnim krijumčarenje te vrste droge u EU već utvrđenim rutama krijumčarenja heroina.

Upotreba metamfetamina u Europi povijesno je bila koncentrirana u Češkoj i Slovačkoj, no čini se da se upotreba širi i drugdje. Najnoviji podaci o otpadnim vodama otkrivaju da je ta droga također prisutna u Belgiji, Cipru, istočnoj Njemačkoj, Španjolskoj, Turskoj i nekoliko sjevernoeuropskih zemalja (npr. Danska, Latvija, Litva, Finska, Norveška). Od 58 gradova s ​​podacima o ostacima metamfetamina u komunalnim otpadnim vodama za 2020. i 2021., oko polovice (27) prijavilo je porast.

S obzirom na veće količine metamfetamina prisutnih na europskom tržištu, postoji zabrinutost zbog povećane potražnje za drogom, osobito u njenom obliku koji se može pušiti („kristalni metamfetamin”). To bi moglo imati dugoročne posljedice, uključujući veće opterećenje zdravstvenih sustava i prijetnju javnoj sigurnosti.

 

Unakrsne teme

Logistika — paralelni posao u nastajanju: Dok etablirane kriminalne mreže često same upravljaju vlastitim aktivnostima, druge sada koriste i vanjske usluge duž opskrbnog lanca. Današnje analize pokazuju kako je logistička podrška postala paralelni posao, s nekim kriminalnim skupinama specijaliziranim za nabavku kemikalija, opreme i znanja potrebnih za postavljanje i rad proizvodnih pogona. Analiza šifriranih kriminalnih komunikacija, kroz nedavne operacije visokog profila, pokazala je da se trgovina često oslanja na mrežu posrednika koji povezuju proizvođače, transportere i distributere. Europske kriminalne mreže povećavaju učinkovitost proizvodnje oslanjajući se na znanje svojih kolega u regijama koje proizvode drogu u Latinskoj Americi.

Rastuće nasilje i korupcija: Nasilje i korupcija, dugo viđani u tradicionalnim zemljama proizvođačima droga, sve se više vide unutar EU. Analize naglašavaju da se u nekim državama članicama EU (Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska) pojačala konkurencija između dobavljača droga, što je rezultiralo porastom nasilnih sukoba. Rastuće tržište kokaina u EU-u dovelo je sa sobom porast ubojstava, otmica i zastrašivanja, pri čemu se nasilje prelijeva i na one izvan tržišta droge (npr. odvjetnici, državni dužnosnici, novinari). U međuvremenu, rast velike proizvodnje metamfetamina u Europi ima potencijal ‘potaknuti razvoj korupcije duž opskrbnog lanca, stvarajući paralelno gospodarstvo’. Korupcija je identificirana kao ključna prijetnja u EU, a procjenjuje se da gotovo 60% kriminalnih mreža koristi korupciju kao posredničku metodu u svom radu.

Šteta za okoliš, rizici i troškovi: istaknuta tema je i utjecaj proizvodnje droga na okoliš. To uključuje odlaganje kemijskog otpada, što može rezultirati ekološkom štetom, rizicima za javnu sigurnost i visokim troškovima čišćenja. U laboratorijima za proizvodnju sintetičkih droga u Belgiji i Nizozemskoj posljednjih godina zabilježeni su smrtni slučajevi zbog požara, eksplozija ili gušenja ugljičnim monoksidom ili drugim otrovnim parama.

 

Utjecaj COVID-19 na tržište droga: Unatoč problemima uzrokovanim pandemijom COVID-19, tržišta kokaina i metamfetamina u EU-u nastavljaju se razvijati. Analize pokazuju da su se ograničenja povezana sa pandemijom COVID-19 osjećala više na maloprodajnoj nego na veleprodajnoj razini, gdje se trgovina kokainom pomorskim rutama nastavila kakva je bila i na razini prije pandemije. Maloprodajna tržišta droga bila su poremećena tijekom razdoblja karante, iako su se trgovci brzo prilagodili koristeći nove metode (kriptirane usluge razmjene poruka, aplikacije društvenih medija, online izvori i kućne dostave). Metamfetamin je 2020. godine bio jedna od droga najčešće zaplijenjenih u poštanskim pošiljkama.

 

Poveznice za pristup cjelovitim dokumentima (modulima) na engleskom jeziku: