Raspored održavanja javnozdravstvenih stručnih sastanaka u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo 2022. g.

Nakon prekida uvjetovanog poslovnim okolnostima tijekom pandemije COVID-19, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo se ponovno počinju održavati tradicionalni javnozdravstveni stručni sastanci petkom. Sudjelovanje na sastancima boduje se sukladno odlukama Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Napomena: moguće promjene rasporeda bit će oglašene pravovremeno.

Broj Naslov Predavač Datum
1. Variola u Jugoslaviji 1972. godine Ivan Mlinarić, dr. med. 22.04.2022.
2. Praćenje SARS-CoV-2 u otpadnim vodama Pavle Jeličić, dr. med., univ. mag. admin. sanit., specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije 20.05.2022.
3. Trendovi i politika suzbijanja zlouporabe droga s osvrtom na osiguranje kvalitete programa prevencije i tretmana Željko Petković, univ. spec. crim.; Sanja Mikulić, dipl. iur. 03.06.2022.
4. Popularna dopinška sredstva u sportu Marija Slivonja, dr. med. 10.06.2022.
5. Utjecaj COVID-19 na epidemiologiju ovisnosti o drogama Maja Valentić, mag. educ. soc.; Ivona Keć, dipl. san. ing.; Paula Šestak, bacc. san. ing. 17.06.2022.
6. Predstavljanje NP Živjeti zdravo 01.07.2022.
7. Sustav izvještavanja u HZJZ dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., specijalist javnog zdravstva; Pero Ivanko, mag. soc. 16.09.2022.
8. Malarija – još uvijek globalno aktualna parazitoza izv. prof. dr. sc. Mario Sviben, dr. med, specijalist mikrobiologije 30.09.2022.
9. Zloćudne bolesti u RH doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med., specijalist epidemiologije 21.10.2022.
10. Rezultati Europske zdravstvene ankete (EHIS) 2019. g. (samoprocijenjeno zdravlje, korištenje zdravstvene zaštite, neispunjene zdravstvene potrebe  i iskustvo pacijenata) doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med., specijalist javnog zdravstva; prim. Sandra Mihel, dr. med., specijalist javnog zdravstva 11.11.2022.
11. Novi pristup u prevenciji i liječenju hepatitisa C: pilot-projekt socijalne podrške u kontinuumu skrbi za hepatitis C kod korisnika droga prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., specijalist epidemiologije 25.11.2022.
12. Medicina rada i sporta: predrasude i istina prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., specijalist medicine rada i športa 09.12.2022.