Regionalna online edukacija o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama

Regionalna online edukacija o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko–moslavačke i Krapinsko-zagorske županije

(2. prosinca 2020. godine)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao vodeća javnozdravstvena ustanova u Hrvatskoj organizirao je 2. prosinca 2020. godine Regionalnu online edukaciju o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko–moslavačke i Krapinsko-zagorske županije. Edukacija je održana po hibridnom modelu. Navedenim događanjem između ostalog obilježen je i Mjesec borbe protiv ovisnosti koji se svake godine s ciljem senzibilizacije javnosti za borbu protiv ovisnosti i promocije zdravih stilova življenja obilježava u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca.

Osnovni cilj spomenute edukacije bio je uspostaviti partnersku suradnju među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini u provedbi navedenog Projekta, te samim tim pridonijeti učinkovitoj provedbi projektnih aktivnosti i boljoj društvenoj reintegraciji osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama. Osim navedenog, jedan od ciljeva Regionalne edukacije je bio i raspraviti mogućnosti prilagodbe Projekta resocijalizacije i Protokola novim izazovima u konceptu oporavka od ovisnosti te raspraviti izazove provedbe istog u praksi.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela, centara za socijalnu skrb, područnih službi Zavoda za zapošljavanje, službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, zatvorskih ustanova, nevladinih organizacija, terapijskih zajednica i predstavnici županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga.

Sadržajni koncept edukacije obuhvaćao je osam predavanja i dvije panel rasprave: „Izazovi suradnje državnih ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi Projekta resocijalizacije s naglaskom na zapošljavanje i uključivanje u život u zajednici“ i „Liječeni ovisnici na tržištu rada (doškolovanje, prekvalifikacija i zapošljavanje liječenih ovisnika) – izazovi, postignuća i mogućnosti daljnjeg unaprjeđenja“.

Opći zaključak je bio da bi bilo potrebno na lokalnoj razini češće organizirati ovakve edukacije te osnovati lokalne timove za resocijalizaciju u koje će biti uključeni predstavnici svih institucija koje se na lokalnoj razini bave provedbom Projekta, kao i pojačano raditi na smanjenju stigmatizacije prema ovisnicima kako kod poslodavaca tako i u javnosti općenito.