Skopljen novi ugovor s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zadužen je za obavljanje poslova Nacionalne informacijske jedinice za droge (koja je ustrojena pri Službi za suzbijanje zlouporabe droga), a koja je zadužena za suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).  Aktivnosti nacionalnih kontaktnih točka za droge se financiraju iz godišnjih Grant ugovora koje države članice sklapaju s EMCDDA-om, a koji se temelji na principu sufinanciranja nacionalnih izvora i sredstva EMCDDA-a u jednakim omjerima. Gornji limit sufinanciranja EMCDDA-a za 2021. godinu iznosi 79.590 EUR. Ukupni Grant sporazum EMCDDA-a za 2021. za Hrvatsku temeljem Ugovora Grant N0 GA.19.RTX.028.1.0, između EMCDDA i HZJZ iznosi 64.600 EUR, od čega EMCDDA sufinancira sa 32.300 EUR. Grant sredstva služe kvalitetnom ispunjavanju obveza prema EMCDDA-u. Navedena sredstva za 2021. utrošit će se za slijedeće aktivnosti:

–       provedbu prve faze Bio-bihevioralnog istraživanja HIV-a i hepatitisa C kod osoba koje injektiraju droge u Republici Hrvatskoj

–       provedbu kohortnog istraživanja o smrtnosti osoba koje boluju od poremećaja ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj

–       provedbu pilot Projekta prevencije ovisnosti usmjerenog djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji

–       provedbu prve faze za implementaciju preventivnog programa „Imam stav – Unplugged“ u 10 škola Zagrebačke županije

–       provedbu regionalnih edukacija iz područja kvalitetne prevencije uz promociju EU standarda kvalitetne prevencije (EDPQS) i Minimalnih standarda prevencije ovisnosti

–       održavanje radnih sastanaka Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj

–       sudjelovanje na radnim sastancima EMCDDA