Svjetski dan bubrega

Najava izrade Prijedloga Strategije i Plana implementacije aktivnosti u sklopu projekta Smanjenje prekomjernog unosa soli u Republici Hrvatskoj

Prepoznavši velike probleme koje prekomjeran unos soli može prouzročiti za zdravlje potrošača, Hrvatsko društvo za hipertenziju iniciralo je donošenje prvog Hrvatskog nacionalnog programa za smanjenje unosa soli putem prehrane (Croatian Action on Salt and Health-RASH)  koji je predstavljen na 1. hrvatskom kongresu o hipertenziji u listopadu 2006. godine.

U sklopu Programa, tijekom ovih godina, provodile su se brojne aktivnosti od strane mnogih institucija, a vezano uz potrebu smanjenja unosa soli. U Hrvatskoj je procijenjeni unos soli 12-18g/dan. 70% unosa soli „skriveno“ je  u procesiranoj hrani. Uvidjelo se da kako bi se postigao konačan cilj, smanjenje dnevnog unosa soli na 5g/dan, potrebno je dugotrajno, kontinuirano i sustavno provođenje ciljanih aktivnosti.

2014. godina je godina intenziviranja aktivnosti u sklopu projekta Smanjenje prekomjernog unosa soli u Republici Hrvatskoj. Do 10.04.2014. godine Radna skupina okupljena oko Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dovršit će Prijedlog Nacionalne Strategije i plan implementacije aktivnosti nakon konzultacija sa stručnim društvima i ekspertima za pojedina područja medicine.

Članovi radne skupine:

 • akad. Željko Reiner, saborski zastupnik, potpredsjednik Sabora RH, član saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku;
 • prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, pročelnik Kliničke jedinice za kliničku prehranu KBC Zagreb;
 • akad. Davor Miličić, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
 • Andrea Gross-Bošković dipl. ing. preh. teh., Ravnateljica Hrvatske agencije za hranu;
 • prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med., Predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju;
 • Danijela Stražanac, dipl. ing. preh. teh, Hrvatska agencija za hranu;
 • prim. dr. sc. Ranko Stevanović, dr. med., zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
 • dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med. Voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
 • dr. sc. Marijan Erceg, dr. med. Voditelj Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
 • Vedran Poljak, dr. med. Hrvatski zavod za javno zdravstvo;
 • doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, dipl. ing. bioteh., KBC Zagreb, Centar za kliničku prehranu;
 • Goranka Petrović, dr. med., Odsjek za procjenu učinka na zdravlje (Health Impact Assessment, HIA), Hrvatski zavod za javno zdravstvo;
 • prim. Verica Kralj, dr. med. Voditeljica Odsjeka za srčano-žilne  bolesti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo;
 • predstavnik Ministarstva zdravlja.