Događanja

plavi salon

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, prizemlje

Trajno usavršavanje za članove Hrvatske komore zdravstvenih radnika Predavač: Vlado Josić, dipl. sanit. ing.

dvorana

Predavanje iz programa trajnog usavršavanja, u organizaciji HZJZ i HKZR-MLD: predavač je Snježana Artl, bacc. med. lab. dijag. Predavanje će…

← Ranija događanja |