Događanja

Park Zrinjevac

Dan narcisa se obilježava prve subote u proljeću i niz godina ima važnu ulogu u osvješćivanju javnosti o načinima i…

dvorana

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Mišela Žehaček Živković, dr. med.

dvorana

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Vesna Štefančić, dr. med.

dvorana

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Željka Draušnik, dr. med., Vesna Štefančić, dr. med.

dvorana

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med.

← Ranija događanja |