Trajno usavršavanje za članove Hrvatske komore zdravstvenih radnika Predavači: doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, dipl.ing. Pavle Jeličić, dr. med….