Laboratorijska dijagnostika virusa influence u sezoni gripe

Predavanje iz programa trajnog usavršavanja, u organizaciji HZJZ i HKZR-MLD: predavač je Ljiljana Katičić, mag. med. lab. dijag.

Predavanje će se održati u edukacijskoj dvorani, Rockefellerova 12.

Sudjelovanje na predavanjima boduje se prema pravilniku Hrvatske komore zdravstvenih radnika: predavač 6 boda, slušač 4 boda